Suurten projektien hallinta

Tuotantotalous kehittää määrätietoisesti osaamistaan, jotta se pystyy palvelemaan suurten projektien tarpeita Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi Pohjois-Suomeen tulossa oleva ydinvoimala ja useat kaivosprojektit ovat suuria projekteja, jotka tarjoavat työmahdollisuuksia lukuisille osaajille. Nämä suuret haasteet edellyttävät sekä koulutettua henkilökuntaa että syvällistä tutkimusta vaativaa analyysia ja kehittämistä. Tuotantotalous pyrkii kehittämään ja tuottamaan osaamista sekä yritysten että henkilöstön tarpeisiin. Tutkimuksella pyritään kehittämään yritysten toimintaa ja tuottamaan korkeatasoista tieteellistä osaamista.

Tuotantotalouden tutkimuksen ja opetuksen painopistealueet tukevat joko suoraan tai välillisesti suurten projektien läpi viemistä. Tuotantotalouden tutkimusalueet,  jotka tukevat suurten projektien hallintaa.

Tuotantotaloudella on annettavaa suurten projektien johtamiseen ja toimittajaverkoston hallintaan. Myös turvallisuus- ja ympäristöasioiden tutkimisessa ja kouluttamisessa tuotantotaloudella on työtieteen osaamisessa pitkät perinteet. Tuotantotalouteen tehdyissä väitöskirjoissa on tutkittu myös vaatimusten hallintaa ja tuotekehitysprojektien johtamista.

Esimerkkinä viimevuosina toteutetuista ja meneillä olevista hankkeista on HSEQ www.hseq.fi  (health, safety, environment and quality), jossa luotiin työkalu toimittajien arvioimiseen eri osa-alueilla. HSEQ on jo arvioinut yli 60 toimittajaa. HSEQ:n taustalla on seuraavat suuret yritykset: Outokumpu Tornio Works, Rautaruukki Oyj, Ruukki Metals, Efora Oy, Kemira Oyj ja Oy Metsä-Botnia Ab.

Large project governance (LPG) -hankkeessa Oulun yliopiston tuotantotalous tutkii yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kanssa suurten kansainvälisten projektien hallintaan liittyviä haasteita. Hankkeen  tutkimuskohteina ovat laajat teollisuushankkeet, mm. ydinvoimalan rakentaminen.

Project business and services (PBS) -hankkeessa Oulun yliopiston tuotantotalous tutkii yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kanssa projekteihin osallistuvien toimijoiden liiketoimintamalleja ja liiketoimintalogiikkaa.

Valmisteilla olevassa  Business models and capabilities (BMC) -hankkeessa tutkitaan liiketoimintamallien ja kyvykkyyksien integrointia laajoissa infrastruktuuriprojekteissa.

Tuotantotalous valmistelee yhteistyössä POHTOn, tietojenkäsittelytieteiden (TOL) ja säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa HSEQ:n laajentamista HSSEQksi (health, safety, security, environment and quality), jotta se paremmin huomioisi tietoturva-asiat ja sopisi muun muassa ydinvoimalaympäristöön.

Tuotantotalous on voimakkaasti verkostoitunut, jotta se kykenee vastaamaan suurten projektien hallinnan haasteisiin ja antamaan apua eri pohjoissuomalaisille toimijoille. Tuotantotalous osallistuu aktiivisesti ydinvoimatekniikan täydennyskoulutusohjelman toteuttamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

Yhteistyötahoja:

 

 Ydinenergiateollisuutta tukevia verkostoja:

 

Lisätietoja: Jaakko Kujala, etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Last updated: 9.1.2014