IRMA - Inter-countries Research for Manufacturing Advangement

IRMA –projektissa tutkimuksen tarkoituksena on edistää korkeakouluopetuksen laatua, tehokkuutta ja vertailukelpoisuutta 27 EU:n jäsenvaltiossa. Tutkimuksessa keskitytään teollisuuden valmistustekniikkaan. Yhteenveto kaikkien EU –maiden tutkimustuloksista julkaistaan teollisen valmistuksen elinikäisen oppimisen portaalissa (Lifelong Learning Manufacturing Portal  – LLMP). Tutkimus toteutetaan alan yrityksissä, välittäjäorganisaatioissa ja korkeakouluissa.

 

Last updated: 27.9.2012