Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tarkastelee tietoon liittyviä ilmiöitä erilaisissa arkielämän ja työn ympäristöissä. Tutkimuksen kohteena ovat tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotanto ja hallinta sekä ihmisten tietoon liittyvä käyttäytyminen ja käytännöt. Näitä ovat tavat hankkia, jakaa ja käyttää tietoa vuorovaikutuksessa myös informaatio- ja viestintäteknologian avulla. Lisäksi tutkitaan tiedon vaikuttavuutta sekä informaatio-, media- ja monilukutaitoja.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa tietoperustaisissa organisaatioissa, esimerkiksi yrityksissä, kirjastoissa, järjestöissä ja yhdistyksissä.

Kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusyhteistyötä tehdään kasvatustieteen, tietojärjestelmätieteen, ympäristötaloustieteen, tekniikan eri alojen sekä terveysliikunnan, kliinisen lääketieteen ja ravitsemustieteen kanssa.