University of Oulu, 2016

Auktoriteetti ja toimijuus rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa

Projektin kuvaus

Tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten tapaa arvottaa ja käyttää erilaisia tiedonlähteitä rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa. Ilmiötä lähestytään informaatiolukutaidon näkökulmasta. Informatiolukutaidolla tarkoitetaan osaamista, joka muodostuu vuorovaikutuksessa erilaisten tiedonlähteiden kanssa ja kytkeytyy tapoihin tunnistaa millainen informaatio on tärkeää ja luotettavaa ja miten informaatiota on mahdollista saavuttaa ja käyttää. Tästä näkökulmasta tarkastellaan auktoriteetteja, jotka ymmärretään legitiimeinä pidettyinä, vaikuttavina tiedonlähteinä ja toimijuutta, joka ymmärretään ihmisen mahdollisuutena tehdä valintoja. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto kerätään kahdessa pohjoissuomalaisessa kunnassa, joissa on verrattain alhainen HPV-rokotekattavuus. Kouluikäisille tytöille tarjottava HPV-rokote on osa kansallista rokotusohjelmaa ja sen avulla pyritään ehkäisemään erityisesti kohdunkaulan syöpiä.

Media-aineistoja sekä kouluista kerättävää havainnointi- ja haastatteluaineistoa yhdistämällä pyritään lisäämään ymmärrystä informaatiolukutaidosta yhteisöllisenä ilmiönä sekä erilaisten tiedonlähteiden roolista terveysvalintoja tehtäessä.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmät

  • HIM-Oulu&Åbo
  • INSPIRES Research Community

Tutkimusryhmä