Hae opiskelijaksi

Informaatiotutkimus on yksi humanistisen tiedekunnan pääaineista ja kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tarkastelee tietoon liittyviä ilmiöitä erilaisissa arkielämän ja työn ympäristöissä. Tutkimuksen kohteena ovat tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotanto ja hallinta sekä ihmisten tietoon liittyvä käyttäytyminen ja käytännöt. Näitä ovat tavat hankkia, jakaa ja käyttää tietoa vuorovaikutuksessa myös informaatio- ja viestintäteknologian avulla. Lisäksi tutkitaan tiedon vaikuttavuutta sekä informaatio-, media- ja monilukutaitoja. Informaatiotutkimuksen opiskelija voi valita sivuaineensa mielenkiintonsa mukaan monitieteisen Oulun yliopiston opintotarjonnasta.  

Alan ammattinimikkeitä voivat olla:

  • tietoasiantuntija 
  • tietopalvelupäällikkö
  • Information Specialist
  • kirjastonhoitaja tai -johtaja 
  • erityiskirjastonhoitaja
  • informaatikko
  • pedagoginen informaatikko

Tutkimus on kansainvälisesti korkealaatuista. Yhteistyötä tehdään kasvatustieteen, tietojärjestelmätieteen, ympäristötaloustieteen, tekniikan eri alojen sekä terveysliikunnan, kliinisen lääketieteen ja ravitsemustieteen kanssa. Informaatiotutkimus menestyi erinomaisesti valtakunnallisessa Suomen Akatemian toteuttamassa viestintätieteiden tutkimuksen laadun arvioinnissa vuonna 2013 sekä Oulun yliopiston tutkimuksen laadun arvioinneissa vuosina 2014 ja 2007.

 

 

Viimeksi päivitetty: 9.2.2017