Kirjallisuustentit

Informaatiotutkimuksen kirjallisuustentit lukukausi 2019-2020

Keväällä 2020 kirjallisuustenttejä oli erikoistilanteesta johtuen mahdollista suorittaa vain essee-suorituksella. Tenttiakvaario (exam.oulu.fi) avautui jälleen opiskelijoille toukokuussa. Katso lisätietoa: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti

 

AINEOPINNOT

 

694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Examinarium-tentti, tentaattori Terttu Kortelainen

 

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op. 

Oppiaineryhmätenttipäivänä

Tentaattorit: Maija-Leena Huotari, Terttu Kortelainen

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät, 5 op

Examinarium-tentti, Terttu Kortelainen

 

694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa, 5 op

Examinarium-tentti, Noora Hirvonen

 

694688S Informaatiolukutaitojen tutkimus, 5 op

Examinarium-tentti, Noora Hirvonen

 

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

Examinarium-tentti, Terttu Kortelainen

 

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

Examinarium-tentti, Terttu Kortelainen

 

694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op

Examinarium-tentti, Heidi Enwald

 

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

Examinarium-tentti, Heidi Enwald

 

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

Examinarium-tentti, Maija-Leena Huotari

 

 

Informaatiotutkimuksen kirjallisuustentit keväällä 2019

AINEOPINNOT

694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori kevätlukukaudella 2019 Markus Rytinki (vastuuopettaja: Terttu Kortelainen)

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op. 

Oppiaineryhmätenttipäivänä

 

Tentaattori

Teos

op

Maija-Leena Huotari

Känsäkoski, H. (2014) Value creation in childhood obesity care and prevention

2,5

Maija-Leena Huotari

Niemelä, R. (2006) Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen: laadullinen tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta

1,5

Terttu Kortelainen

Haapaniemi, M., Rohkimainen, S. & Kortelainen, T. (2012) Uusien kirjastopalvelujen vaikuttavuus

1

Terttu Kortelainen

Kärki, R. & Kortelainen, T. (1996) Johdatus bibliometriikkaan

1

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Heidi Enwald

 

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Terttu Kortelainen

 

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Terttu Kortelainen

 

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

Tiedekuntatenttipäivänä! Tentaattori Anna Suorsa

 

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, vastuuopettajana Heidi Enwald

 

694685S Tiedonhaun tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Noora Hirvonen

 

694683S Tiedontallennuksen ja haun tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Noora Hirvonen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informaatiotutkimuksen kirjallisuustentit keväällä 2018

AINEOPINNOT

694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori kevätlukukaudella 2018 Markus Rytinki (vastuuopettaja: Terttu Kortelainen)

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op. 

Oppiaineryhmätenttipäivänä

 

Tentaattori

Teos

op

Maija-Leena Huotari

Känsäkoski, H. (2014) Value creation in childhood obesity care and prevention

2,5

Maija-Leena Huotari

Niemelä, R. (2006) Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen: laadullinen tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta

1,5

Terttu Kortelainen

Haapaniemi, M., Rohkimainen, S. & Kortelainen, T. (2012) Uusien kirjastopalvelujen vaikuttavuus

1

Terttu Kortelainen

Kärki, R. & Kortelainen, T. (1996) Johdatus bibliometriikkaan

1

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op
Tenttiakvaario, tentaattori Heidi Enwald

 

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Terttu Kortelainen

 

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Terttu Kortelainen

 

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

Tiedekuntatenttipäivänä! Tentaattori Anna Suorsa

 

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, vastuuopettajana Heidi Enwald

 

694685S Tiedonhaun tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Noora Hirvonen

 

694683S Tiedontallennuksen ja haun tutkimus, 5 op

Tenttiakvaario, tentaattori Noora Hirvonen

 

Tiedekunnan tenttipäivät löydät täältä:

Humanistisen tiedekunnan tenttipäivät 2017-2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodin kautta 10 vrk ennen tenttiä = ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon tiistaina. Tarkemmat tiedot kirjallisuustenteistä opinto-oppaan sivuilla.

Informaatiotutkimuksen kirjallisuustentit keväällä 2017 (henkilöstömuutoksista johtuen poikkeavat syksyn ohjeista, päivitetty 7.12.2016)

PERUSOPINNOT

694663P Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Oppiaineryhmätenttipäivänä

Tentaattori Heidi Enwald

 

AINEOPINNOT

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op. 

Oppiaineryhmätenttipäivänä

 

Tentaattori

Teos

op

Maija-Leena Huotari

Känsäkoski, H. (2014) Value creation in childhood obesity care and prevention

2,5

Maija-Leena Huotari

Niemelä, R. (2006) Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen: laadullinen tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta

1,5

Terttu Kortelainen

Haapaniemi, M., Rohkimainen, S. & Kortelainen, T. (2012) Uusien kirjastopalvelujen vaikuttavuus

1

Terttu Kortelainen

Kärki, R. & Kortelainen, T. (1996) Johdatus bibliometriikkaan

1

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Terttu Kortelainen

 

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op. Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Terttu Kortelainen

 

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Anna Suorsa

 

Tiedekunnan tenttipäivät löydät täältä:

Humanistisen tiedekunnan tenttipäivät 2016-2017

 

 

Informaatiotutkimuksen kirjallisuustentit 2016-17

PERUSOPINNOT

694663P Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Oppiaineryhmätenttipäivänä

Tentaattori Vesa Suominen

 

AINEOPINNOT

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op. 

Oppiaineryhmätenttipäivänä

Tentaattorit: Noora Hirvonen, Terttu Kortelainen, Vesa Suominen

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Noora Hirvonen

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op. Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Terttu Kortelainen

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Vesa Suominen

694670S Informaatio- ja dokumentaatiokäytännöt yhteiskunnassa

Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Vesa Suominen

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

Tiedekuntatenttipäivänä

Tentaattori Anna Suorsa

 

 

Informaatiotutkimuksen kirjallisuustentit 2015-16

PERUSOPINNOT

694663P Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op 

Tentaattori Vesa Suominen

 

AINEOPINNOT

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op 

Tentaattorit: Maija-Leena Huotari, Terttu Kortelainen, Vesa Suominen

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op 

Tentaattori Vesa Suominen

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op 

Tentaattori 1.1.2016 alkaen Noora Hirvonen (aiemmin Maija-Leena Huotari)

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op 

Tentaattori Terttu Kortelainen

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op 

Tentaattori Vesa Suominen

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

Tentaattori Anna Suorsa (aiemmin Maija-Leena Huotari)

 

VANHAN OPS:n mukaiset kirjatentit (ei voi tenttiä enää kesän 2016 jälkeen)

 

 

PERUSOPINNOT

 

 

Informaatio yhteiskunnassa

694616P

Vesa Suominen

Informaatiokäyttäytyminen

694589P

Terttu Kortelainen (aiemmin Maija-Leena Huotari)

AINEOPINNOT

 

 

Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt

694630A

Noora Hirvonen (aiemmin Maija-Leena Huotari)

Arviointi ja informaatioresurssit

694621A

Terttu Kortelainen

Tietoperustaiset organisaatiot

694620A

Terttu Kortelainen (aiemmin Maija-Leena Huotari)

 

Viimeksi päivitetty: 17.8.2020