Tutkimus

Tutkimus ja jatkokoulutus

Informaatiotutkimus kuuluu viestintätieteiden alaan. Se tutkii informaation välittymistä ja siihen liittyviä tekijöitä tiedon tuottajien ja käyttäjien kesken sekä nykyisin aikaisempaa enemmän myös uuden tiedon luomista ja sitä edistäviä tekijöitä. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikössä tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää perus-, soveltavaa ja tilaustutkimusta. Informaatiotutkimus menestyi erinomaisesti viestintätieteiden tutkimuksen laadun tieteenala-arvioinnissa vuonna 2013 (ks. Suomen Akatemia) sekä Oulun yliopiston kansainvälisessä tutkimuksen laadun arvioinnissa vuonna 2007.

Tutkimus on monitieteistä ja tieteidenvälistä. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi kliinisen lääketieteen, lääketieteen tekniikan, kansaterveystieteen, terveysliikuntatieteen, ravitsemustieteen, kasvatustieteen sekä tietojärjestelmätieteen ja tekniikan eri alojen kanssa. Keskeisiä yhteistyöyliopistoja ovat Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Sheffieldin yliopisto ja Tsukuban yliopisto.

Lisää meneillään olevasta tutkimuksesta: http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/content/tutkimuksen-painoalat

Viimeksi päivitetty: 16.12.2016