Sivuaineen lähtötasokoe

Perjantai, toukokuu 9, 2014

Haluatko informaatikon tai kirjastonhoitajan pätevyyden?

Otamme ensi syksynä 8 uutta sivuaineopiskelijaa

Sinun on oltava:  Oulun tai Lapin yliopiston opiskelija tai hakemassa erillisopinto-oikeutta tai oikeutta täydentäviin opintoihin informaatiotutki­muksessa*

Ilmoittautuminen:  Liitteenä olevalla lomakkeella. Palauta lomake ti 30.4.2014 klo 145.00 mennessä punaiseen postilaatikkoon toimisto HU125 oven vieressä tai postitse osoitteeseen:

Vesa Suominen (sivuaineopiskelijahaku), Informaatiotutkimus/HuTK, PL 1000, 90014  OULUN YLIOPISTO

Lähtötasokoe:  Järjestetään perjantaina 9.5.2014 klo 10 - 12 salissa Hu208

Lähtötasokoekirja:  OTE INFORMAATIOSTA: Johdatus informaatiotutkimukseen ja inter­aktiiviseen mediaan. Toim. Sami Serola. Helsinki: BTJ Kustan­tamo Oy, 2010. ISBN: 978-951-692-773-5.

Lisätietoja: Yliopistonlehtori Vesa Suominen, puh. 0294 48 3356 tiistaisin klo 11-12 tai torstaisin klo 12-13.

*Huom. Loppututkinnon suorittaneet hakevat pääsääntöisesti maksullista opiskelu­oikeutta lomak­keella, joka on tulostettavissa humanistisen tiedekunnan sivuilta Ei-tutkintoon johtavat opinnot
- Tutkintoa täydentävät opinnot (Oulun yliopistosta valmistuneille) tai
- Erillinen opinto-oikeus (muusta kuin Oulun yliopistosta valmistuneille)

http://www.oulu.fi/hutk/eitutkintoa

Liitteet: 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 29.4.2014