Hakustrategiat haettaessa terveystietoa World Wide Web:stä

Hakustrategiat haettaessa terveystietoa World Wide Web:stä

Ginman, M., Ek, S., Eriksson-Backa, K., Mustonen, M., Torkkola, S., Tuominen, K. & Wikgren, M. (2003) Health communication and knowledge construction. iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. (pp.1-14)

Ginman, M., Ek, S., Eriksson-Backa, K., Mustonen, M., Torkkola, S., Tuominen, K. & Wikgren, M. (2003) Health communication and knowledge construction. Health Informatics Journal 9(4):301-313.

Mustonen, M. (2002) Searching for health information on the Web. In Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (Eds.): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo: Åbo Akademis tryckeri. (Finnish Information Studies 20, pp.157-165.)

Mustonen, M. (2002) Terveystieto internetissä. Teoksessa: Torkkola, Sinikka (toim.). Terveysviestintä. Helsinki: Tammi, 2002. (ss. 150-162)

Viimeksi päivitetty: 16.10.2013