Uusi opintosuunnitelma ja aiempina vuosina aloittaneet opiskelijat

Perjantai, syyskuu 4, 2015

 

Uusi opetussuunnitelma ja aikaisemmin kuin syyslukukaudella 2015 aloittaneet opiskelijat

Syyslukukaudesta 2015 alkaen olemme aloittaneet opetuksemme uuden opetussuunnitelmamme mukaan. Tavoitteen on, että kaikkien opiskelijoidemme opinnot etenevät pääosin uuden opetussuunnitelmamme mukaan.

Ne aikaisempina vuosina aloittaneet opiskelijat, jotka ovat suorittaneet osittain perus- tai aineopinnot vanhan opetussuunnitelman mukaan, voivat tarvittaessa tenttiä seuraavia vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja lukuvuonna 2015 - 2016:

694616P Informaatio yhteiskunnassa, 3 op

694589P Informaatiokäyttäytyminen, 3 op

694621A Arviointi ja informaatioresurssit, 3 op

694630A Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 3 op

694620A Tietoperustaiset organisaatiot, 3 op

Näiden opintojaksojen tiedot (tenttivä kirjallisuus, tentaattori, jne.) sekä linkki tenttiin ilmoittautumissivulle löytyvät weboodista seuraavan ohjeen mukaisesti:

  • valitse opinto-oppaista ”Informaatiotutkimus 2015-16 ", minkä jälkeen
  • valitse sivun yläreunan pudotusvalikosta "informaatiotutkimus, 2013-2014" ja klikkaa "hae"
  • kun tämän jälkeen valitset esim. opintojaksot, esille tulee vanhan ops:n jaksot. Jos jaksoon on merkitty tenttimismahdollisuus, myös se aukeaa ko. jakson sivun alareunasta. (Kevään tenttimahdollisuudet tulevat näkyviin myöhemmin.)

Syventävien opintojen kirjatentit sekä opintojakso 694564A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka 3 op suoritetaan uuden opetussuunnitelman mukaan. Siten niihin myös ilmoittaudutaan weboodista uuden opetussuunnitelman jaksoesittelyiden kautta. Nämä tentit opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintopistemäärältään tilanteen mukaan sovellettuna (valitaan kirjallisuutta enemmän tai vähemmän kuin uudessa opetussuunnitelmassa on sanottu).

Vanhamuotoinen kandidaatinseminaari on mahdollista suorittaa lukuvuonna 2015 - 2016 opintojakson 694602A Kandidaattiseminaari yhteydessä periodin 2 alusta alkaen.

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 8.9.2015