Tutkinto-ohjelman esittely

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla aloilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Opinnot pätevöittävät kirjastotyöhön kaupunkien ja kuntien kirjastoissa. 

Toiminta alan asiantuntijatehtävissä edellyttää ymmärrystä ihmisten tietoon liittyvästä käyttäytymisestä, valmiutta alan menetelmien ja järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä kehityksen jatkuvaan seuraamiseen. Opinnot suorittaneet sijoittuvat erityyppisiin kirjastoihin, yrityksiin tai julkishallintoon. Kirjastovirkoihin edellytetään yleensä informaatiotutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä korkeakoulututkintoa. Ammattinimikkeitä ovat mm. informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonhoitaja tai -johtaja, tietopäällikkö tai Information Specialist.

Oulun yliopistossa informaatiotutkimuksen tutkinto-ohjelmaan kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA, jota on toteutettu vuodesta 2007 alkaen yhteistyössä aate- ja oppihistorian kanssa. Valinnaisten opintojen kautta opiskelijalla on mahdollisuus kehittyä viestintätieteellisesti suuntautuneeksi informaatioalan asiantuntijaksi esimerkiksi integroimalla opintoihinsa tiedeviestinnän, tiedottajan tai verkkoviestinnän opintoja.

Viimeksi päivitetty: 27.10.2016