Kaisu Innanen

Artikkelit ulkomaisissa julkaisuissa:

Huotari ML, Suorsa A, Ikonen K & Innanen K (2016) Knowledge creation in a research and development project. A multiple case study in the context of clean energy markets in Finland. In Proceedings of ISIC: the Information behaviour conference, Zadar, Croatia, 20-23 Sept 2016, Part 1. Information Research, 21(4), paper isics1602. http://www.informationr.net/ir/21-4/isic/isics1602.html

Artikkelit kotimaisissa julkaisuissa:

Kurttila-Matero, Eeva; Ikonen, Kaisa; Innanen, Kaisu; Junes, Marianna; Korkeamäki, Riitta-Liisa; Kultalahti, Leena; Rejman, Katariina: Toimintamallin johtaminen pilotoinnin avulla Lukuinto-ohjelmassa. Informaatiotutkimus 33 (3) 2014, s. 1-5.

Konferenssijulkaisut:

Huotari M-L, Ikonen K, Innanen K & Suorsa A (2016) Tietojohtaminen, tiedon luominen ja vuorovaikutus: Usean tapauksen tutkimus uusiutuvien energiamarkkinoiden T&K-hankkeessa. Informaatiotutkimuksen päivät 3.-4.11.2016, Tampere. Informaatiotutkimus, 35(3), 29-32. http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/59428/20610

Erillisteokset:

Ikonen, Kaisa, Innanen, Kaisu; Tillinen, Siinamari: Läslust-hadboken : läsmotivation och multilitteracitet i samarbete mellan skola och bibliotek. http://www.lukuinto.fi/sv/forsta-sidan.html

Ikonen, Kaisa; Innanen, Kaisu; Tillinen, Siinamari: Lukuinto-opas : lukumotivaatiota ja monilukutaitoa koulun ja kirjaston yhteistyönä. http://www.lukuinto.fi/media/materiaalit/lukuinto_opas.pdf

Ikonen, Kaisa; Innanen, Kaisu; Tillinen, Siinamari: The Joy of reading handbook : improving reading motivation and multiliteracy through collaboration between schools and libaries. http://www.lukuinto.fi/joy-of-reading/guides.html

Konferenssijulkaisut

Viimeksi päivitetty: 13.12.2016