Koulutus ja työelämä

Informaatiotutkimuksen opetuksen ja työelämän välisiä suhteita on tarkasteltu eräissä pro gradu -tutkielmissa ja muissa tutkimuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla on tieto kirjastoalan kelpoisuusvaatimuksista. Oulun yliopisto julkaisee vuosittain tilastoja Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä.

Kirjastoalan koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/?lang=fi

Oulun yliopistosta valmistuneiden työllistyminen

Ohjaus- ja työelämäpalveluiden sijoittumistietosivut

Valmistuneiden uraseuranta, HuTK

Valmistuneiden työllisyys

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Informaatiotutkimuksen oppiaineen yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu

  • perustutkinnon (kandidaatti, maisteri) sekä jatkotutkinnon (lisensiaatti, tohtori) suorittaneiden kautta
  • perus- ja soveltavan tutkimuksen kautta
  • sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta
Julkaisuja

Huotari, M.-L. & Kortelainen, T. (2009) Kehittyvää informaatiotutkimuksen ja ainutlaatuista tiedeviestinnän koulutusta Oulun yliopistossa. Tietoasiantuntija, 1, 12-13.

Huotari, M.-L., Kortelainen, T. & Iivonen, M. (2008). Informaatiotutkimusta Oulun yliopistossa 20 vuotta. In Aulikki Holma and Niina Punelpuro (Eds.) Mahdollisuuksien ikkunoita. Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta (pp. 154-167). Turku: Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40.

Huotari, M.-L. (2008). Information literacy in the Finnish Information Studies’ curricula. In Riitta-Liisa Karjalainen and Irene Salomäki (Eds.) Information Literacy and its Role in the Learning Process (pp. 116-122). Kajaani: Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B10. (In Finnish)

Huotari, M.-L. (2008). Alakko nää mua? Näin huusivat lapset ennen toisilleen pihan yli. Nyt sama viesti kulkee kännykässä aikaa ja paikkaa katsomatta – jos saldoraja sallii. Tavat ja mahdollisuudet siirtää ja rakentaa tietoa muuttuvat. Tämä lisää informaatiotutkimuksen merkitystä. Kaleva, 27.4.2008 (In Finnish)

Huotari, M.-L. & Davenport E. (Eds.) (2008). From Information Provision to Knowledge Production. Proceedings of the international conference for the celebration of the 20th anniversary of Information Studies, Faculty of Humanities, University of Oulu, Finland, June 23-25, 2008. Studia Humaniora Ouluensia 8. Oulu: Oulu University Press. Available at http://herkules.oulu.fi/isbn9789514288432/

Huotari, M.-L., Nevgi, A., Joutsenvirta T. & Koski-Kotiranta S. (2006). Pedagogiikka ja media: Monitieteellisiä aineksia kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen innovatiiviseen kehittämiseen. Informaatiotutkimus, 25(3): 70-81. (In Finnish)

Huotari, M.-L. (2005). Informaatiotutkimus Helsingin yliopistossa. Verkkari, 05/05. (In Finnish)

Huotari, M.-L. (2003). Ammatti-identiteetti ja muutos. Kirjastolehti, 5: 11-13. (In Finnish)

Huotari, M.-L. (2002). Tiedonhankinnan tutkimuksesta tiedon luomisen tutkimukseen: viestintätieteiden ja informaatiotutkimuksen lujittuneet mahdollisuudet. In Kaasalainen, A. & Hurme, P. (Eds.) Yhdessä erikseen. Viestinnän tutkimuksen päivät, Jyväskylä 18.-19.10.2002. (p. 11). Jyväskylän yliopisto & Viestintätieteiden yliopistoverkosto. (In Finnish)

Suominen, Vesa: Kirjastoalan yliopistollisen koulutuksen oppisisältö ja opillis-tutkimuksellinen perusta. Teoksessa: Kirjastonhoitaja tulevaisuudessa – Millaista osaamista kirjastot tarvitsevat? Toim. Jaakko Korpisaari ja Jarmo Saarti. Kirjastonhoitajien säätiö, [Helsinki], 2007. S. 57-79.

Aiheeseen liittyviä informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielmia Oulun yliopistosta.

Viimeksi päivitetty: 27.10.2016