University of Oulu, 2017

HAE SIVUAINEOPISKELIJAKSI INFORM.TUTKIMUKSEEN

Tiistai, helmikuu 4, 2020

Sivuaineopiskelijaksi hakeminen

Sinun on oltava:  Oulun tai Lapin yliopiston opiskelija*

Ilmoittautuminen:  Liitteenä olevalla lomakkeella. Palauta lomake 24.4.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostin liitteenä Heidi Enwaldille. Lisää ohjeita lomakkeessa.

Lähtötasokoe:  Järjestetään 14.5. klo 10.00-12.00 salissa L9.

Lähtötasokoekirja:  OTE INFORMAATIOSTA: Johdatus informaatiotutkimukseen ja inter­aktiiviseen mediaan. Toim. Sami Serola. Helsinki: BTJ Kustan­tamo Oy, 2010. ISBN: 978-951-692-773-5.

Lisätietoja: Yliopistonlehtori Heidi Enwald. heidi.enwald@oulu.fi.

*Huom. Maisterintutkinnon jo suorittaneille opinto-oikeutta tutkinnon täydentämiseksi (Oulun yliopistosta valmistuneet) tai erillisopinto-oikeutta (muusta yliopistosta valmistuneet) hakeville opinto-oikeuden myöntää hakemuksesta oppiaineen professori MUTTA huomaa, että v. 2020 alkaen erillisopinto-oikeuden haku edellyttää lisäksi edellä mainittuun lähtötasokokeeseen osallistumista.

Oikeudesta tutkinnon täydentämiseen ja erillis-opinto-oikeudesta ks. tarkemmin http://www.oulu.fi/hutk/eitutkintoa (humanistisen tiedekunnan ohjeet opinto-oikeuksista, jotka eivät johda tutkinnon suorittamiseen). Hakuaika päättyy 15.8. klo 15.00.  

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 4.2.2020