Pro gradu ja valmistuminen

Pro gradu -tutkielman teko aloitetaan pro gradu -seminaarissa, joka kestää kaksi lukukautta. Seminaarissa esitellään oman työn kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma.

Valmiit opinnäytetyöt syötetään sähköiseen Laturi-järjestelmään ja ne tulevat näkyviin sähköiseen julkaisuarkisto Jultikaan. Ennen vuotta 2013 valmistuneet opinnäytetyöt löytyvät yliopiston kirjaston kokoelmista Oula-Finna-hakuliittymän avulla.

Muistathan että kandidaatintutkinnon on oltava suoritettuna, ennen kuin pro gradu -tutkielman tarkastusprosessin voi aloittaa. Lisätietoa Pro gradu -tutkielmaan ja  valmistumiseen liittyen (mm. valmistumisaikataulut ja publiikkipäivät) löydät humanistisen tiedekunnan sivuilta.

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 4.10.2018