Täydentävät opinnot AMK-tutkinnon suorittaneille

Aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneiden FM-tutkintoa varten edellytettävät täydentävät informaatiotutkimuksen opinnot

Täydentävä opinnot sovitaan opiskelijakohtaisesti hänen aikaisemman tutkintonsa sisältö ja seuraavat yleiset lähtökohdat huomioon ottaen.

 

1) Kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomitutkinnon suorittaneet (15 op)

694677P Johdatus Informaatiotutkimukseen (ent. Informaatiotutkimuksen perusteet) 5 op

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op

Täydentävä seminaari (suoritetaan jakson 694602A Kandidaattiseminaari yhteydessä 5 op:n laajuisena)

Täydentävän seminaarin esitelmä voi olla

  • menetelmiin keskittyvä kirjoitelma (syvennytään tarkemmin 1-2 valittuun menetelmään/metodologiseen lähtökohtaan)
  • teoriaan/teorioihin syvemmälle sukeltava kirjoitelma (lisäohjeita annetaan Kandidaattiseminaarissa!)

 

2) Muun alan ammattikorkeakolututkinnon suorittaneet (enintään 60 op)

Informaatiotutkimuksen perusopinnot ja sivuaineopiskelijan aineopinnot siten, että aineopintoihin sisältyy myös täydentävä seminaari ja sitä vastaava op-määrä poistetaan perusopinnoista tai muista aineopinnoista sovittavalla tavalla.

 

3) Muun alan yliopistotutkinnon suorittaneet (enintään 60 op)

Informaatiotutkimuksen perusopinnot ja sivuaineopiskelijan aineopinnot

Viimeksi päivitetty: 28.5.2019