Tentit

Tentti-infoa koko yliopiston Opiskelijalle-sivulla

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/yleinen-tentti#6444

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti#6444

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6444

 

Kirjallisuustentin ohje


Kirjallisuustentin arvioinnissa kiinnitetään huomiota tentin aiheen sisällölliseen hallintaan. Ansioksi luetaan oma pohdiskelu aiheesta. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5. Tentti hylätään, jos jokin kysymyksistä on kokonaan vastaamatta tai siinä käsitellään kysymykselle täysin vierasta sisältöä. Jos kuitenkin muihin kysymyksiin on vastattu hyväksyttävästi, näitä voidaan käyttää osana tentin uudelleen suoritusta. Tässä tapauksessa opiskelija suorittaa uusintatentissä vain aikaisemmin hylätyt teokset. Tentin arvosana lasketaan kaikkien hyväksytysti suoritettujen vastausten keskiarvona. Kirjallisuustenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Kirjallisuustentin voi korvata esseesuorituksena. Tästä on sovittava etukäteen tentaattorin kanssa.

Essee kirjoitetaan siten, että 5 sivua vastaa yhtä opintopistettä. Esimerkiksi kolmen opintopisteen esseesuoritus on pituudeltaan 15 sivua, sisällysluettelo mukaan lukien, kun käytetään fonttikokoa 12, riviväliä 1,5 ja korkeintaan 3 cm:n marginaaleja arkin joka reunalla. Essee palautetaan korvattavan opintojakson vastuuopettajalle. Hyvä suoritus edellyttää tentittävien teosten monipuolista sisällöllistä hallintaa ja niiden jäsennettyä pohdintaa. Pelkkä oppikirjan tekstin toistaminen ei riitä eli esseessä tulee käyttää lähteenä myös muuta kirjallisuutta.

 

Akvaariotentit

Osa informaatiotutkimuksen tenteistä tehdään tenttiakvaariossa. Lisätietoa tenttiakvaariosta ja akvaariotenteistä löydät täältä

Kirjaudu Examiin osoitteessa: https://exam.oulu.fi

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.12.2019