Vesa Suominen

Julkaisut

Tieteellinen aikakauslehti
Muu aikakauslehti

Kokoomateos
Konferenssijulkaisu
Ammatillinen, oppikirja-aineisto
Tieteellinen erillisteos
Muu erillisteos

 

Tieteellinen aikakauslehti

Suominen V (2017) Humanististen tieteiden omin käsitettävissä oleva rationaliteetti: Innovaatio vai vaaliminen? Läksiäisluento eläkkeelle jäännin kunniaksi. Informaatiotutkimus, 1(36). http://journal.fi/inf/article/view/63195/24666

Suominen, Vesa (2007) Problem of 'userism', and how to overcome it in library theory. - Information research 12 (4), 1-9 . http://informationr.net/ir/12-4/colis/colis33.html

Lilja, Juha; Juuso, Ilkka; Kortelainen, Terttu; Seppänen, Tapio & Suominen, Vesa (2004) Mitä katsoja kertoo elokuvasta - elokuvan sisäisten elementtien tunnistaminen ja sisällönkuvailu. - Informaatiotutkimus 23 (3), 59-69

Suominen, Vesa (2004) Informaatiotutkimus - suomalaisen kirjastokoulutuksen vapaamatkustaja. - Informaatiotutkimus 23 (4), 102-106

Suominen, Vesa (1999) What is it that makes a Really Good Librarian? Outlining a discipline with the education of librarians in mind. - Norsk Tidsskrift for Biblioteksforskning 4 (12), 81-99

 

Muu aikakauslehti

Suominen, Vesa (2006) Kirjasto on Peräseinä .. ja paljon kaikkea, mitä on Peräseinän takana. - Kirjastolehti 98 (1), 27

Saarti, J. & Suominen, Vesa (2005) Luokitus hukassa: hallitsevatko kirjastot enää sisältöjä. - Kirjastolehti 98 (4), 22-23

Suominen, Vesa (2002) User interests as the rationale of library operations: a critique. - Scandinavian Public Library Quarterly 35 (2), 17-19

Suominen, Vesa (2001) Kirjastonhoitajuus ja ylikirjastonhoitaja. - Kirjastolehti 94 (5), 24

Suominen, Vesa (2001) Kun kirjastonhoitajista tuli johtamiskonsultteja. Arvostelu teoksesta: V. Niinikangas & I. Näätäsaari (toim.), Sivistyksen paikka: kirjoituksia kirjaston tilasta (2000). - Informaatiotutkimus 20 (1), 20-21

Suominen, Vesa (2001) Onko userismille vaihtoehtoa, ja onko vaihtoehdoilla tulevaisuutta. Pääkirjoitus. - Informaatiotutkimus 20 (2), 25-27

Suominen, Vesa (2000) Pedagogisen kirjastonhoitajuuden mahdollisuus. - KREODI, Ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti (3), 1-5 . http://www.kreodi.fi/arkisto/artview85.html
 

Tuomi, P. & Suominen, Vesa (2000) Hyvä, tosi ja kaunis musiikkikirjasto. - Intervalli 13 (4), 17 -19

Suominen, Vesa (1999) Informaatiotyötä etsimässä. - Informaatiotutkimus 18 (3), 55-56

Suominen, Vesa (1998) Hyvä kirjastonhoitajuus ja informaatiotutkimuksen harhapolut. - Signum 31 (1), 2-4

Suominen, Vesa (1998) Kirjastotyön ytimeen. - Kirjastolehti (12), 375-376

 

Kokoomateos

Suominen, Vesa (2007) Kirjastoalan yliopistollisen koulutuksen oppisisältö ja opillis-tutkimuksellinen perusta. Kirjastonhoitaja tulevaisuudessa - millaista osaamista kirjastot tarvitsevat. Toim. J. Korpisaari & J. Saarti. Helsinki, Kirjastonhoitajien säätiö. 57-79

Suominen, Vesa (2007) Structural approach to the history of documentary contents: documentation studies for librarianship. Document (re)turn: contributions from a research field in transition. Eds. R. Skare & N. W. Lund & A. Vårheim. Frankfurt am Main, Peter Lang. 243-264

Suominen, Vesa (2002) Kartesiolainen credo ja modernin rationaalisen konstituutio postmodernin jälkeen. Järjen todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa I. Toim. L. Mehtonen & K. Väyrynen. - Aate- ja oppihistorian tutkimuksia 26. Oulu. 31-59

Suominen, Vesa (1999) Katsahdus informaatiotutkimuksen käytäntösuhteeseen. Pilkkeitä kirjastosta. Oulun yliopiston kirjaston 40-vuotisjuhlajulkaisu. - Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja 45. Oulu, Oulun yliopisto. 47-52. http://herkules.oulu.fi/isbn9514254007

 

Konferenssijulkaisu

Suominen V (2016) Kirjastopolitiikka ja mahdollisia käsityksiämme kirjastosta. Informaatiotutkimuksen päivät, 3.-4.11.2016, Tampere. Informaatiotutkimus, 35(3), 76-77. (short review, abstract) http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/59448/20630

Saarti, Jarmo; Suominen, Vesa (2012) Kahden kulttuurin rajalla: ehdotus dokumentti- ja käyttäjälähtöisen tiedonjärjestämisen yhtenäismalliksi. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Informaatiotutkimuksen päivät 2012, 1.-2. marraskuuta, Åbo Akademi, Turku. -. Informaatiotutkimus Vol. 31, no 2. -. http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/7152/5667

Suominen Vesa (2010) Kirjastokäsitykset, kirjastokäytäntö sekä kirjasto-tutkimus ja sen mahdollinen käyttö. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Informaatiotutkimus -lehti Vol 29, Nro 3 (2010) -verkkojulkaisu. Informaatiotutkimuksen päivät 21.-22.10.2010 Tampereella. 1-3. http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/viewFile/3604/3356

Suominen, Vesa (2008) Social Constructionism, Hermeneutics, Conceiving of the User and Use, and the Issue of the Cartesian Subject. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - From Information Provision to Knowledge Production. Proceedings of the international conference for the celebration of the 20th anniversary of Information Studies, Faculty of Humanities, University of Oulu, Finland, June 23-25, 2008. Ed. by M-L. Huotari & E. Davenport. Studia humaniora ouluensia 8. 175-192

Suominen, Vesa (2004) Hermeneutics of metadocumentation and librarianship. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Aware and responsible. Papers of the Nordic-International Colloquim on Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies (SCARLID). Ed. by W. Boyd Rayward. Lanham, Scarecrow. 141-167

Suominen, Vesa (1998) Linguistic/semiotic conditions of information retrieval/documentation in the light of a saussurean conception of language:"Organising knowledge" or "Communication concerning documents". (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Structures and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the 5th International ISKO Conference, Lille, France 25-29 August 1998. Ed. by W. Mustafa el Hadi & J. Maniez & S. A. Pollitt. Advances in Knowledge Organization. 277-284

 

Ammatillinen, oppikirja-aineisto

Suominen, Vesa (2012) Hakua tukevat selailunäkymät. Kirjastojärjestelmät vai kirjastot ilman järjestelmää. Saarti, Jarmo; Tuomi, Pirjo. Helsinki, Avain. 157-181

 

Tieteellinen erillisteos

Suominen, Vesa (2016) About and on behalf of scriptum est : the literary, bibliographic, and educational rationality sui generis of the library and librarianship on the top of what literature has produced. Studia Humaniora Ouluensia 15. Oulu, Finland. Saatavissa myös sähköisesti: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526212302.pdf

Suominen, Vesa (2004) Grammaattis-luokituksellinen johdatus dokumentaaristen sisältöjen rekonstruktioon ja tuntemukseen. Metodologia, metodiikka ja illustraatio. - Finnish Information Studies 22. Oulu, Oulun yliopisto. 145

Suominen, Vesa (2001) Pieni kirjastofilosofia. Kirjastonhoitajuuden käsite sekä ammatillinen, opillinen ja poliittiskulttuurinen käytäntö. - Finnish Information Studies 16. Oulu, Oulun yliopisto . 186

 

Muu erillisteos

Suominen Vesa, Saarti Jarmo, Tuomi Pirjo (2009) Bibliografinen valvonta: Johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. Helsinki, BTJ. 368

 

Last updated: 9.5.2017