InStreams Hub

Viisi uutta professorin uralle tähtäävää tutkijaa vahvistamaan Oulun yliopiston epäorgaanisen kiertotalouden tutkimusta

Uudet tehtävät täydentävät Oulun yliopiston strategista epäorgaanisiin sivuvirtoihin keskittyvää tutkimusta, jolle Suomen Akatemia myönsi yli viiden miljoonan euron rahoituksen viime vuonna.

Oulun yliopistolle on nimitetty viisi uutta professorin uralle tähtäävää (ns. tenure track) tutkijaa epäorgaanisen kiertotalouden ja rajallisten luonnonvarojemme tehokkaamman hyödyntämisen tutkimukseen. Juuri täytetyt tehtävät keskittyvät myös eri tieteenalojen ja yliopiston ulkopuolisen yhteistyön vahvistamiseen, jotta epäorgaanisten materiaalien arvoketjut olisivat tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaita. Kiertotalousajattelussa rajallisiin luonnonvaroihin pohjautuvat materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään esimerkiksi uudelleenkäytön, kierrätyksen tai yhteisomistuksen avulla tavoitellen samanaikaisesti myös taloudellista kasvua ja hyvinvointia.

Tehtävät sijoittuvat Oulun yliopiston eri tiedekuntiin vahvistaen InStreams Hub -tutkimuskeskittymän monitieteellistä huippuosaamista. Nimetyt henkilöt näihin tehtäviin ovat filosofian tohtori Päivö Kinnunen, filosofian tohtori Tero Luukkonen, filosofian tohtori ja dosentti Minna Patanen sekä tekniikan tohtori ja dosentti Jukka Majava. Viides nimitys julkistetaan myöhemmin syksyllä.

Poikkitieteellisen tutkimuksen koordinointiin alkuvuodesta 2020 perustettu InStreams Hub -tutkimuskeskittymä kokoaa jo yli sata huippututkijaa ratkomaan luonnonvarojen optimaalisen käytön sekä kestävän teollisen tuotannon haasteita. Tavoitteena on myös entisestään syventää teollisuuden ja yliopiston yhteistyötä, kasvattaa yleistä tietoisuutta kiertotaloushaasteiden tärkeydestä ja mahdollisuuksista sekä parantaa edellytyksiä tutkimustulosten kaupallistamiseksi.

Kiertotalous on myös kirjattu yhä useampien yritysten strategioihin. Pyrkimys vastuullisuuteen näkyy myös käytännön tasolla ja tutkimusmaailmassa kasvavana kysyntänä kiertotalouden tutkimukselle. ”Päätösten takana yrityksissä ja politiikassa sen kaikilla tasoilla on sielläkin ihmisiä. Asialleen omistautunut poliitikko, kehitysinsinööri tai toimitusjohtaja voi uusia toimintatapoja soveltaessaan saada ihmeitä aikaan”, kommentoi tutkimuskeskittymän johtaja, kiertotalouden materiaalitutkimuksen professori Mirja Illikainen.

Keskeisimmät tutkimusteemat liittyvät kestäviin teollisiin prosesseihin, uusiin sementtiä korvaaviin sideaineisiin, energianvarastointiin (mm. paristotutkimus), ympäristösovelluksiin, materiaalien karakterisointiin sekä kiertotalouden arvoketjuihin ja liiketoimintamalleihin. ”Kestävässä kiertotalousajattelussa jalostusarvon lisääminen on tärkeää. Meidän täytyy ottaa huomioon koko materiaalin elinkaari, kuinka erilaisia sivuvirtoja voidaan jatkojalostaa, kaupallistaa ja käyttää taas uudelleen. Oulun yliopisto haluaa vahvistaa eri tieteenalojen välistä yhteistyötä ja yhteisön kasvattaminen uusilla tehtävillä vahvistaa tätä”, jatkaa tuotantotalouden professori Harri Haapasalo.

Kesällä 2020 on tutkimuskeskittymään tarkoitus täyttää vielä kaksi uutta professorin uralle tähtäävää tehtävää sekä rekrytoida useita muita tutkijoita. Tutkimussaralla tehdään tänä päivänä valtavasti töitä uusien taloudellisesti ja teknisesti kiinnostavien ratkaisujen löytämiseksi.

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.6.2020