Valinnaisia web- ja peliopintoja OAMK:sta

Tietojenkäsittelytieteet on sopinut opetusvaihdosta Oulun Ammattikorkeakoulun (OAMK) kanssa. Sen perusteella tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ja sisällyttää LuK-tutkintonsa valinnaisiiin opintoihin enintään 20 opintopistettä web-ohjelmistokehitystä tai/ja enintään 20 opintopistettä pelisuunnittelua ja -kehitystä. Lukuvuodesta 2016-2017 alkaen LuK-tutkinnosta poistuu vaatimus sivuainekokonaisuudesta, jollloin muun muassa näitä opintoja voi vapaammin sisällyttää tutkintoonsa.

Lisätietoja Opinto-opaasta.

Last updated: 14.12.2015