Seminaariaiheena koneiden internet yritysnäkökulmasta

Seminaari yrityksille Oulun Tekniikan päivillä
Koneiden internet tulee –mikä muuttuu?

Lyhyessä ajassa informaatioteknologian kehitys on muokannut rajusti päivittäistä arkiympäristöämme. Muutoksen vaikutukset ulottuvat teollisuuteen ja elinkeinoelämään. Käynnissä olevaa digitalisaatiota ei voi enää pysäyttää.

Tulevaisuudessa koneet ja laitteet tulevat yhä enenevässä määrin keskustelemaan itsenäisesti keskenään. Koneiden internet (IoT) on kyseessä kun esineet verkon välityksellä esimerkiksi lähettävät ajantasaista käyttödataa, raportoivat huoltotarpeesta, tai tilaavat varaosia itselleen.

Oulun Tekniikan päivien yhteydessä järjestettävän Koneiden internet -seminaarin kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen pk-yritykset. Seminaarissa kuullan esitelmiä yrityksistä, joissa koneiden internetin mahdollisuudet on tunnistettu ja joissa ollaan etujoukoissa sitä soveltamassa. Näkökulma on vahvasti yrityslähtöinen ja ilmiötä tarkastellaan käytännön esimerkein.

-Oulussa on paljon Nokia-pohjaista sulautettujen laitteiden osaamista. Tänne on syntynyt merkittäviä yrityksiä, jotka hyödyntävät tätä osaamista luodessaan edistyksellisiä tuotteita ja menetelmiä. Erinomainen esimerkki niistä on seminaarissa mukana oleva Haltian, kertoo ohjelman koonnut dekaani Jukka Riekki Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Outotec on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen suuryritys, pörssiyhtiö, joka on tehnyt pioneerityötä koneiden internetin soveltamisessa. Seminaarin ensimmäisessä puheenvuorossa Toimitusjohtaja Pertti Korhonen taustoittaa Outotecin strategisia valintoja ja antaa esimerkkejä Outotecin IoT-ratkaisuista.

Tietoturva on seikka, joka nousee väistämättä esiin koneiden internetistä puhuttaessa. Tietoturvalaitteita ja -ohjelmistoja valmistavan F-Securen johtaja Janne Järvinen kertoo, miten hän näkee koneiden internetin tulevaisuuden turvallisuusnäkökulmasta sekä vastaa yrityksiä askarruttaviin kysymyksiin.

Seminaarissa esittäytyvä Hilla-hankekokonaisuus mahdollistaa jo verrattain pientenkin yritysten mukaan lähdön t&k-toimintaan.  Hilla -hankkeissa tutkimusta rahoitetaan liiketoiminnan näkökulmasta, jolloin tuloksia voidaan odottaa nopeastikin.

Seminaarin yhteydessä ovensa avaava työpajaympäristö FabLab Oulu voi tarjota pienillekin yrityksille mielenkiintoisia väyliä uusien innovaatioiden tekemiseen ja soveltamiseen. Avoimessa ja hyvin varustellussa FabLab-ympäristössä yritys voi yhteistyössä yliopiston tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden mahdollisten kumppaneiden kanssa innovoida ja rakentaa edullisesti koneiden Internetin laitteiden prototyyppejä. Yritykset voivat myös tarjota FabLabiin aiheita, joiden parissa työskennellessään opiskelijat ansaitsevat opintopisteitä tai saavat lopputyön suoritetuksi.

FabLab Oulun projektipäällikkö Jani Ylioja pitää koneiden internetiä mitä sopivimpana kohteena FabLab-toiminnalle:

-Parhaiten FabLab-konseptiin sopivat monitieteelliset aiheet jossa eri opintosuuntien opiskelijat työskentelevät yhdessä valmistaakseen prototyypin. Fab Foundationia ja Fab Labeja tukevat mm. Chevron, SolidWorks, Cisco Autodesk ja ShopBot, jotka näkevät mahdollisuuksia digitaalisen valmistuksen yleistymisessä.

 

Koneiden internet –seminaari järjestetään Oulun yliopiston Saalastinsalissa 30.10. kello 12 alkaen. Seminaari on avoin ja maksuton kaikille ennakkoon ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen tästä linkistä

Last updated: 14.10.2015