Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijavaihtostipendi

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta tarjoaa lukuvuonna 2018/2019 vaihtoon lähteville opiskelijoilleen lisästipendin. Kohdeyliopistoon hyväksytty opiskelija voi hakea 500 €:n stipendiä vähintään 3 kuukauden vaihtojaksoa varten.

Apurahoja on tarjolla enintään 40 opiskelijalle. Lisärahoitusta ei myönnetä CIMO:n rahoituksella vaihtoon lähteville. Apuraha voidaan periä takaisin, jos vaihto ei toteudu suunnitellusti.

Vaihtoon hakeudutaan SoleMove -järjestelmässä josta löydät avoinna olevat vaihtokohteet. Huomioi kohdeyliopistojen haun aikataulut ja takarajat.

Seuraa säännöllisesti  Oulun yliopiston ohjeita vaihtoon lähteville.  Syksyllä 2018 käynnistyvät sekä kaukokohteiden että Erasmushaut vuodelle 2019-2020.

Haku: kun sinut on hyväksytty, täytä alla oleva lomake ja palauta se yhteyshenkilölle: international.itee@oulu.fi

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kohdeyliopiston vahvistus hyväksymisestä (kirje, s-posti tms).

 

TST:n opiskelijavaihdon yhteyshenkilö: Virpi Parkkila

Last updated: 30.11.2018