Japani-opinnot

Japani-opinnot on kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin monitieteinen ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti Japanin omaleimaiseen kulttuuriin ja kieleen. Japani-opinnot on vapaasti valittava sivuaine, johon kuuluvista kursseista voi muodostaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, tai siitä voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Japani-opinnoista vastaa Humanistinen tiedekunta ja siellä Historian oppiaine. Ohjelman puitteissa on mahdollisuus hankkia japanin kielen kirjoittamisen ja puhumisen perustaidot sekä perehtyä Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteisiin. Yhtenä näkökulmana opinnoissa on kulttuurinen vuorovaikutus Japanin ja japanilaisten kanssa.

HUOM! Japani-opintojen sivuaineen opetus päättyy humanistisessa tiedekunnassa lukuvuoden 2020–2021 jälkeen. Humanistisen tiedekunnan järjestämien opintojaksojen suorittaminen on mahdollista 31.7.2021 saakka. Tämä muutos ei koske japanin kielen opintoja, joista vastaa yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus - voit siis edelleen suorittaa japanin kielen opintoja Oulun yliopistossa. Hutk:n Japani-opintojen kursseja voi lukuvuonna 2020–2021 suorittaa normaalisti ja tehdä keskeneräiset perus- ja aineopintokokonaisuudet loppuun.