Japani-opinnot

Japani-opinnot on kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin monitieteinen ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti ja kattavasti Japanin omaleimaiseen kulttuuriin ja kieleen. Japani-opinnot on vapaasti valittava sivuaine, johon kuuluvista kursseista voi muodostaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, tai siitä voi suorittaa yksittäisiä kursseja.Japani-opinnoista vastaa Historian oppiaine yhteistyössä Arkkitehtuurin osaston kanssa. Yksiköiden erityiset Japaniin liittyvät tutkimuskohteet näkyvät myös ohjelman sisällössä. Ohjelman puitteissa on mahdollisuus hankkia japanin kielen kirjoittamisen ja puhumisen perustaidot sekä perehtyä Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteisiin. Syvällisemmin voi tutustua japanilaiseen estetiikkaan ja arkkitehtuuriin, sekä japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin vuorovaikutukseen.