Opiskelu

Japani-opinnot on vapaasti valittava sivuaine, johon kuuluvista kursseista voi muodostaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, tai siitä voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Oppiaineesta vastaa Historiatieteet Humanistisessa tiedekunnassa. Vuosittain jonkin verran vaihteleva opetusohjelma löytyy parhaiten WebOodista. Sieltä löytyvät myös ohjeet itsenäisesti suoritettavista kirjatenteistä ja esseistä.

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija tuntee pääpiirteet japanilaisesta kulttuurista historian, nyky-yhteiskunnan ja kielen näkökulmista ja omaa valmiudet syventää tietojaan ja erilaisia tiedon jäsentämisen, puhutun ja kirjoitetun kielen sekä laaja-alaisemmin aasialaisen kulttuuripiirin alalla. Erityisesti opiskelija on ohjautunut käsittelemään länsimaisen ja japanilaisen kulttuurin erilaisuuksia ja samanlaisuuksia sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen haasteita.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt Japanin kulttuurin, historian, yhteiskuntajärjestelmän sekä kielen tuntemustaan siten, että on kartuttanut taitoja suoriutua opinnoista Japanissa sekä työskennellä tilanteissa, joissa tarvitaan Japanin ja Itä-Aasian kulttuurista lukutaitoa. Erityisesti hänellä on kyky soveltaa näitä kirjallisia ja suullisia taitoja kulttuurisen vuorovaikutuksen onnistumiseksi.

HUOM! Uudet ohjeet tenttimiseen (19.9.2018)

Kaikki tentit suoritetaan Exam-järjestelmässä sähköisinä tentteinä. Examissa voit tehdä kahdenlaisia tenttejä. >>> Katso alla olevalta listalta kunkin jakson suoritustapa.

Examin ”yleisten” tenttien tapauksessa opettaja on avannut tentin Examiin tietyllä ajanjaksolla tentittäväksi. Ilmoittautuminen tapahtuu Examissa: hae haluamasi tentti järjestelmästä; ei tarvitse ottaa yhteyttä opettajaan erikseen. Katso listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin ”yleisinä” tentteinä.

Examin ”henkilökohtaisten” tenttien tapauksessa ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse kaksi viikkoa etukäteen. Laita ehdotusviestin otsikoksi

”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat tiedot:

  • opintojakson koodi ja nimi
  • nimesi
  • opiskelijanumero
  • mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut
  • ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä)

Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon. (Varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu). Katso listasta, mitkä opintojaksot ovat milloinkin tentittävissä Examin ”henkilökohtaisina” tentteinä.

 

 

700565P

Itä-Aasian historia

6 op 

 

 

 

 

 

Suoritetaan Examin ”yleisenä tenttinä”

 

 

700579P

Japani muuttuvassa maailmassa

5 op 

 

 

 

     

 

 

 

Suoritetaan Examin ”henkilökohtaisena tenttinä”

 

 

700587P

Japanin kulttuurihistoria

5 op 

 

 

 

     

 

 

 

Suoritetaan Examin ”henkilökohtaisena tenttinä”

 

 

700574P

Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet

5 op 

 

 

 

     

 

 

 

Suositellaan suoritettavaksi Portti Japaniin –luentokurssina. Muussa tapauksessa suoritetaan Examin ”yleisenä tenttinä”

 

 

700577P

Japanin politiikka

5 op 

 

 

 

     

 

 

 

Kirjatentti (3 op) suoritetaan Examin ”yleisenä tenttinä”; lisäksi essee (2 op)

 

 

700576P

Japanin taide ja estetiikka

5 op 

 

         

 

 

 

Suoritetaan Examin ”henkilökohtaisena tenttinä”

 

 

700578P

Japanin talous

5 op 

 

 

 

     

 

 

 

Kirjatentti (3 op) suoritetaan Examin ”yleisenä tenttinä”; lisäksi essee (2 op)

 

 

700584P

Valinnainen perehtyminen Japaniin ja/tai Itä-Aasiaan

Suorittamisesta sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen.

5–15 op

 

       

 

 

 

 

700585A

Artikkelikurssi

Suoritetaan kontaktiopetuskurssina kevätlukukaudella.

 

5 op

 

Opintoneuvontaa antaa Itä-Aasian historian yliopistonlehtori Seija Jalagin, Historiatieteet (HuTK), huone GF312, puh. 0294 483363, seija.jalagin (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 19.9.2018