Valaistussuunnittelun koulutus 60 op: TÄYDENNYSHAKU kevään 2021 opintojaksoille

Hae mukaan täydennyskoulutukseen, joka antaa monipuoliset valmiudet valaistuksen suunnitteluun! Keväällä ohjelmassa sisätilojen valaistusta käsitteleviä opintoja (yhteensä 30 op).

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestää lukuvuonna 2020–21 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin. Varsinainen haku 60 op:n koulutukseen toteutettiin keväällä 2020.

Nyt järjestämme täydennyshaun, jonka kautta voi hakeutua kevään 2021 erillisiin opintojaksoihin. Näihin opintojaksoihin valitsemme harkinnan mukaan noin 5 – 10 opiskelijaa täydentämään nykyistä opiskelijaryhmää Oulussa.

Haettavana olevat kevään 2021 opintojaksot:

  • Sisätilojen valaistus (10 op)
  • Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)
  • Valo ja ihminen (10 op)

Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Sisätilojen valaistus -opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja. Luonnonvalo ja rakentaminen -opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi. Valo ja ihminen -opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opintoihin hakeudutaan opiskelijaksi joko Oulun yliopistoon tai Savonia-ammattikorkeakouluun.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.

Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.

Hakeminen

Hakulinkki 19.11. - 4.12.2020 (klo 23:59 mennessä) , tarkemmat ohjeet

Kevään koulutukseen valitaan opintojaksokohtaisesti noin 5–10 osallistujaa. Samalla hakemuksella voi hakea yhteen tai useampaan kevään opintojaksoon. Koko 60 op:n koulutukseen avautuu seuraava haku huhtikuussa 2021.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita täydennyskoulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijalta tullaan pyytäämään pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.

Hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä sähköpostitse viikolla 50. Valittujen tulee vahvistaa tai perua osallistuminen 15.12.2020 klo 15:00 mennessä. 

Oulun yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Lisätietoja:

Henrika Pihlajaniemi

henrika.pihlajaniemi@oulu.fi

040 708 9865

Täydennyskoulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonian OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Koulutukseen osallistuja sitoutuu antamaan EU-hankkeen raportointia varten taustatietonsa (osallistujan henkilö-, ym. taustatiedot). Osallistuja hyväksyy, että tiedot tallennetaan ESR-henkilöjärjestelmään (Rekisterin omistaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto).

Viimeksi päivitetty: 19.11.2020