Bioenergiasta voimaa aluetalouteen

”Bioenergiasta voimaa aluetalouteen” -seminaari pidettiin tiistaina 28.10.2014 Kajaanissa. Seminaarin järjestelyistä vastasivat Kajaanin yliopistokeskus ja Suomen metsäkeskus Kainuu.

Paikallisten uusiutuvien energialähteiden käyttö ja jalostus osana biotaloutta on nostettu yhdeksi Kainuun maakunnan keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Merkittävin paikallinen energialähde on metsäbiomassa, jossa on suuri potentiaali. Metsät tuottavat vuosi vuodelta yhä enemmän puubiomassaa, josta suuri osa jää hyödyntämättä. Myös eloperäinen jäte energiantuotannossa on Kainuussa kehittämisen kohde. Jätteestä voidaan jalostaa sähköä, lämpöä tai liikenteen polttoainetta. 

Tilaisuudessa kuultiin alustukset paikallisen polttoaineiden käytön vaikutuksista aluetalouteen. Esillä oli myös uutta teknologiaa metsäbiopolttoaineen korjuuseen. St1:n ja Fortumin edustajat esittelivät omia hankkeitaan metsäbiomassan jalostamiseksi nestemäiseksi biopolttoaineeksi. 

Seminaarissa keskusteltiin myös Kainuun eloperäisen jätteen jalostamismahdollisuuksista lämmöksi, sähköksi ja liikenteen polttoaineeksi. 

Kainuun bioenergiaohjelmaa koordinoi Kajaanin yliopistokeskus. Ohjelman kautta on menneellä EU-ohjelmakaudella toteutettu 20 kehittämishanketta.  Maakunnassa on myös toteutettu useita kansainvälisiä hankkeita, joissa on ollut kytkentä bioenergiateemaan.

 

Ohjelma

Avaussanat (PDF)
Aluekehitysjohtaja Heimo Keränen, Kainuun liitto

Kainuun bioenergiaohjelman tilannekatsaus (PDF)
Kehityspäällikkö Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus, CEMIS-Oulu

Metsäbiomassa raaka-aineena

Metsähakkeen korjuupotentiaali Kainuussa (PDF)
Tutkija Mikko Nivala, METLA

Terminaalit - tehoa energiapuun hankintaan? (PDF)
Erikoistutkija Jyrki Raitila, VTT

Miten metsäenergia korjuu ja käyttö vaikuttavat aluetalouteen (PDF)
Puheenjohtaja Asko Piirainen, Koneyrittäjien liitto

Mitä Euroopan Unioni ajattelee metsäbiomassan käytön kestävyydestä? (PDF)
Neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, Maa- ja metsätalousministeriö

Ponsse Oy:n teknologiaratkaisut aines– ja energiapuun ammattimaiseen korjuuseen (PDF)
Päällikkö (Metsäyhtiöyhteistyö) Tuomo Moilanen, Ponsse Oyj

Uutta teknologiaa harvennusmetsien energiapuun korjuuseen
Toimitusjohtaja Minna Lappalainen, Fixteri Oy

Bioetanolin tuotanto Kajaanissa (PDF)
Liiketoiminnan kehityksen ja myynnin johtaja, Patrick Pitkänen, St1 Biofuels Oy

Pyrolyysiöljyn tuotanto ja loppukäyttö (PDF)
Head of Pyrolysis and Business Development, Kasperi Karhapää, Fortum Oyj

Orgaaniset jätteet raaka-aineena

Eloperäisen jätteen käsittelyn tulevaisuus Kainuussa (PDF)
Ympäristöpäällikkö Eero Piirainen, Ekokymppi

Kohti energiaomavaraista maatilaa (PDF)
Vanhempi tutkija Elina Virkkunen, MTT Sotkamo

Liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa (PDF)
Johtava asiantuntija Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy

Yhteenveto
Aluejohtaja Jyrki Haataja, Suomen metsäkeskus Kainuu

Linkit:
Pohjois-Suomi katsoo tulevaisuuteen
Seminaarin ohjelma ja esite

Viimeksi päivitetty: 5.11.2014