Maatalouden innovaatiot aiheena Viron vierailulla

Mittaustekniikan yksikön maatalouden EIP-hankkeet Älyrehu ja Hyvää karjalle tekevät molemmat yhteistyötä kahden virolaisen EIP-hankkeen kanssa. Yhteistyöhankkeiden vetäjät ovat Viron meijeriklusteri ja Viron maatalousyliopiston Eläinravitsemuksen laitos. Jälkimmäinen kutsui Mittaustekniikan yksikön tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläisen esittelemään Viron kansalliseen vuosittaiseen maatalouseminaariin Älyrehu-hankkeessa kehitettyä järjestelmää säilörehun näytteenottoon, kuiva-ainepitoisuuden seurantaan ja rehureseptin säännölliseen päivittämiseen. Matkan aikana sovittiin käytännön yhteistyöstä Eläinravitsemuksen laitoksen rehulaboratorion kanssa. He ryhtyvät kokeilemaan MITY:n kehittämää nopeaa kuiva-ainemääritystä rinnakkaisena menetelmänä normaalille menetelmälleen erilaisten säilörehujen mittaamisessa. Rehulaboratorio on yksi kolmesta virolaisille maanviljelijöille rehuanalyysejä tarjoavasta laboratoriosta. Matkan aikana käytiin keskusteluja myös Viron meijeriklusterin kanssa ja päivitettiin yhteistyöhankkeiden kuulumisia.


Seminaarissa.


Maatalousyliopiston päärakennus.

Viimeksi päivitetty: 2.4.2020