Kajaanin yliopistokeskuksen logo valomainoksessa

Yliopistokeskusten rooli korostuu uudistuvassa korkeakoulukentässä

Valtioneuvosto julkaisi joulukuun puolessa välissä koulutuspoliittisen selonteon luonnoksen. Dokumenttia on odotettu suurella mielenkiinnolla, koska korkeakoulukentällä on meneillä murrosvaihe ja selonteon odotetaan osoittavan suunnan tulevalle kehitykselle. Opetus- ja kulttuuriministeriön viesti yliopistokeskuksille on ollut viime aikoina rohkaiseva; ministeriössä nähdään yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen maakunnissa tärkeänä ja yliopistokeskuksilla on siinä oleellinen rooli. Tästä kertoo myös yliopistokeskuskaupunkien mukaanpääsy ekosysteemisopimusmenettelyn piiriin yliopistokaupunkien rinnalla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistokeskuksille myöntämän koordinaatiorahoituksen korjausliike ylöspäin.

Oleellisimpinä tavoitteina ja linjauksina selonteossa voidaan tunnistaa:   
- korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden nostaminen 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää sataa tuhatta uutta tutkintoa 
- ulkomaisten opiskelijoiden osuuden nostaminen 15 %:iin niin, että heistä 75 % työllistyy Suomeen
- nopeampi siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluihin kehittämällä ja monipuolistamalla opintopolkuja
- korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantaminen.

Selonteossa todetaan väestökehityksen ja digitaalisuuden aiheuttavan muutospaineita korkeakoulutuksen rakenteille, joiden osalta tullaan tavoittelemaan joustavuutta, monipuolisuutta ja oppijakeskeisyyttä. Dokumentissa asetetaan tavoitteeksi yhtenäisen digitaalisen palveluympäristön luominen, joka tukee edellä mainittuja tavoitteita sekä parantaa korkeakoulutuksen vaikuttavuutta jatkuvan oppimisen näkökulmasta. 

Yliopistokeskuksissa olemme seuranneet korkeakoulukentässä tapahtuvia muutoksia tarkasti. Yhtäältä tunnistamme selonteossa useita näkemyksiä ja tavoitteita, joiden osalta yliopistokeskusten toimintamalli on jo nyt edelläkävijän roolissa. Toisaalta näemme, että selonteon linjaukset avaavat uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle jatkossa. Omalta osaltaan yliopistokeskukset ovat päättäneet selvittää mikä olisi keskusten toiminnan seuraava vaihe, jotta niiden koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan lisätä. 
 

Viimeksi päivitetty: 22.12.2020