Testikattihankkeen kyselytutkimus ja arvonta

 

Testikatti-hanke järjestää maalis-huhtikuun aikana kyselytutkimuksen koostamastaan hyvinvointipalvelusta, jossa asiakkaille tarjotaan helppoa ja joustavaa terveyden seurantaa Vuokatin alueella ja Kajaanissa. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.webropolsurveys.com/testikatti.net. Kyselyyn vastaajat voivat halutessaan osallistua majoituslahjakortin arvontaan. Arvonnan säännöt on esitetty alla.

Scandic-majoituslahjakortin arvonta suoritettiin 21.4.2015 Kajaanissa CEMIS-Oulussa. Lahjakortin voitti Aili. Voittajalle on ilmoitettu sähköpostitse voitosta.

 

ARVONNAN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ

Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö CEMIS-Oulu (”CEMIS-Oulu” tai ”järjestäjä”)

Y-tunnus 0245895-5

Kehräämöntie 7
Teknologiapuisto
PL 127
87400 Kajaani
Vaihde 0294 480 000

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien CEMIS-Oulun työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA

Alkaa 19.3. ja päättyy 19.4.2015

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua kyselytutkimuksen verkkokaavakkeen lähettämisen yhteydessä.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse ja voittajien etunimet julkaistaan Testikatti-hankkeen verkkosivuilla.

Palkinto toimitetaan postitse.

RATKAISUPERUSTEET

Järjestäjän edustajista koostuva raati arpoo voittajan kaikkien osallistuneiden joukosta.

Arvonta suoritetaan 21.4.2015

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Arvonnassa voi voittaa yhteen yöpymiseen oikeuttavan lahjakortin Kajaanin Scandic-hotelliin, arvoltaan noin 100 euroa (www.scandichotels.fi/Hotels/Suomi/Kajaani/Scandic-Kajanus/). Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

CEMIS-Oulu tallentaa arvontaan osallistujien yhteystiedot kesäkuun 2015 loppuun saakka. Osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi ja tietosuojaa koskevien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti. CEMIS-Oulu ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

CEMIS-Oulu vastaa palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistujat vapauttavat CEMIS-Oulun sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

CEMIS-Oulu ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä CEMIS-Oululle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja CEMIS-Oulun niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, CEMIS-Oululla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

CEMIS-Oulu pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kyselyn etusivulla osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/testikatti.net.

 

Takaisin kyselyyn →

Takaisin Testikatti-hankkeen verkkosivuille →

Viimeksi päivitetty: 21.4.2015