Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP)

Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP, Sustainable Energy Action Plan)

Kainuun maakunta liittyi eurooppalaiseen kaupunginjohtajien ja alueiden johtajien ilmastosopimukseen maakuntahallituksen päätöksellä 28.4.2014. Ilmastosopimukseen liittyminen velvoittaa alueen asettamaan vähintään 20 % päästövähennystavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Alueen on lisäksi laadittava kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP, Sustainable Energy Action Plan) tavoitteeseen pääsemiseksi. SEAP:n toimenpiteiden tulee kattaa rakennusten ja tieliikenteen energiankäyttö. Lisäksi Kainuun SEAP:iin päätettiin sisällyttää päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden sekä yhdyskuntien jätehuollon päästöt. Kainuussa SEAP:n tavoitteeksi asetettiin 25 % kokonaispäästöjen vähentäminen vuoden 2009 tasosta SEAP:n sektoreilta. Tavoite on sama kun Kainuun vuoteen 2020 ulottuvassa ilmastostrategiassa, joka kuitenkin kattoi kaikki Kainuun päästösektorit. Vuonna 2009 maakunnan päästöt SEAP:n sektoreilta olivat 623 kt CO2-ekv, eli 25 % vähennys merkitsisi noin 156 kt CO2-ekv vähennystä vuoteen 2020 mennessä. Kainuun päästöt kaikilta sektoreilta olivat 868 kt CO2-ekv, eli ilmastostrategian mukainen 25 % päästövähennystavoite merkitsisi noin 217 kt CO2-ekv päästövähennystä. Kainuun SEAP:n laati Kainuun Edun STEP-projektin puitteissa Benviroc Oy.

Kainuun ilmastohanke edistää toimintasuunnitelman toteuttamista yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa.

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 -PDF

Viimeksi päivitetty: 3.3.2016