DROMINÄ - Dronet mittauksessa ja näytteenotossa

Hanke: Dronet mittauksessa ja näytteenotossa - DROMINÄ

Toteuttajat: Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö Kajaani, Geologian tutkimuskeskus Rovaniemi ja Suomen ympäristökeskus Oulu.

Aika: 1.2.2017–31.12.2018

Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä EAKR-rahoitus, toteuttajien omarahoitus ja yritysrahoitus. Hankkeen budjetti on 270 096 euroa.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudenlaisia menetelmiä vedenlaadun mittaamiseen ja näytteenottoon hyödyntämällä miehittämättömiä ilma-aluksia. Kehitettävillä menetelmillä ja laitteilla mahdollistetaan tulevaisuudessa laajemmat ja tarkemmat mittaukset kustannustehokkaasti niin teollisuuden prosessialtaissa, ruoppauskohteissa kuin haastavissa luonnonvesien mittauskohteissa.

Yhteyshenkilö: Veijo Sutinen, veijo.sutinen(at)oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 16.10.2018