Maisteriohjelmalla uusia sosiaalityöntekijöitä Kainuuseen

Itä-Suomen yliopisto ja AIKOPA aloittavat Kainuun soten kanssa sosiaalityön 3-vuotisen maisteriohjelman. Opiskelijavalinnat tehdään keväällä 2018 ja koulutus alkaa syksyllä 2018. Hankkeessa koulutetaan 20 yhteiskuntatieteiden maisteria, joiden pääaine on sosiaalityö ja jotka siten ovat päteviä toimimaan sosiaalityöntekijän tehtävissä.

Koulutuksen ohessa hankkeessa rakennetaan sosiaalialan kehittämismalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa työelämälähtöistä kehittämistä sekä tutkimustiedon tuottamista ja hyödyntämistä. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijoille pyritään tarjoamaan parempia valmiuksia myös toimintarakenteiden kehittäjinä. Opiskelujen aikana he tekevät Kainuun sotelle opiskeluun liittyviä tutkimus- ja kehittämistehtäviä sekä harjoitteluja.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja omarahoitus tulee Kainuusta. Itä-Suomen yliopiston näkökulmasta on kyseessä uudentyyppinen tapa järjestää pätevöittävää koulutusta. Tämä on edistyksellinen näyte yliopiston ja alueellisten toimijoiden yhteistyöstä. TE-toimistojen tekemässä ammattibarometriarvioissa sosiaalialan ammatit ovat työvoimapula-ammattien joukossa Kainuussa. Etäisyydet sosiaalityön opetusta antaviin yliopistoihin ovat suhteellisen pitkät. Siksi nyt on erityisen tärkeää, että Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut Kainuun alueeseen ja Kajaanin yliopistokeskukseen. Tällä koulutuksella pystytään ratkaisemaan työvoimapulaongelmaa ainakin osittain.

Viimeksi päivitetty: 19.12.2017