Kajaanin yliopistokeskukseen tulossa biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri ja tutkimusryhmä

Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri ja alan tutkimusryhmä 1.9.2018. Molemmat sijoittuvat ensisijaisesti Kajaanin yliopistokeskukseen, mutta opetusta ja tutkimusta tapahtuu myös Oulun pääkampuksella.

Rahoituspohjan perusteella tutkimusryhmän kooksi voi tulla professori ja 4–5 tutkijaa. Uusi professuuri ja tutkimusryhmä täydentävät Oulun yliopiston tutkimuksen strategista fokusaluetta ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät”. Professuurin pääteemana on biotalouden tuotantoprosesseihin liittyvät on-line mittaukset, erityisesti puupohjaisten materiaalien valmistuksessa. Uutta ryhmää tukevat fokusalueen muut biotalouteen ja materiaalitutkimukseen, ympäristöön ja kestävään tuotantoon sekä automaatioon keskittyvät tutkimusryhmät sekä Kajaanin yliopistokeskuksen toiminnot.

Rahoittajina ovat Kainuun Liitto, Kajaanin kaupunki, Valmet Automation Oy ja St1 Renewable Energy Oy. Lisäksi Oulun yliopisto ja teknillinen tiedekunta osoittavat strategista rahoitusta hankkeeseen. Oulun yliopisto ja Luonnonvarakeskus panostavat myös alan tutkimustoimintaan asettamalla tutkimusryhmän käyttöön yhden tutkijaresurssin.  Resurssien sijoituspaikka voi olla Oulun kampus. Rahoitus- ja yhteistyösopimuksen kesto on viisi vuotta, joista kolme ensimmäistä on sovittu ja kahden viimeisen vuoden optio rahoituksen tarpeesta määritellään väliarvioinnissa vuonna 2021.

Asiaan liittyvä avoin tiedotustilaisuus pidettiin Oulun yliopistolla 16.3.2018 kello 14:00–15:00.

Lisätietoja: johtaja, professori Vesa Virtanen

Viimeksi päivitetty: 19.3.2018