Syksyllä alkaa Taitavaksi S2-opettajaksi -koulutus

AIKOPA on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä S2-opetuksen koulutukseen, jonka tavoite on parantaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön kielitietoisia toimintatapoja. Erityisesti koulutuksessa tuetaan kielikasvattajina kehittymistä, S2-opetuksen arviointiosaamisen vahvistamista ja toiminnallisten työtapojen hallintaa.

Hanke on tarpeellinen Kainuussa, koska pelkästään Kajaanin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on 300 lasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Muissa kunnissa on maahanmuuttajia, erityisesti venäjänkielisiä ja ne ovat viime vuosina vastaanottaneet myös kiintiöpakolaisia. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa on pari sataa muunäidinkielistä. Toisen polven maahanmuuttajat tarvitsevat apua käsitteellisen kielen kehittymiseen ja esimerkiksi kirjoittamiseen. Kainuuseen muutetaan kuitenkin pääosin työn perässä ja perhesyistä (http://kotouttaminen.fi/kainuu). Mm. alueen ICT- ja pelialan yrityksiin rekrytoidaan yhä enemmän kansainvälistä henkilöstöä.

Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tavoitteena on kokonaisvaltainen toiminnallinen kaksikielisyys. Perusopetuksessa tavoitteena on saavuttaa riittävä suomen kielen taito, mikä on edellytys oppilaan toimimiseen kouluyhteisön tasavertaisena jäsenenä arjen vuorovaikutustilanteissa sekä työskentelyssä eri oppiaineissa. Tarvitaan eri kielitaidon osa-alueiden ja eri tiedonalojen kielen kehittymistä, jotta oppilailla on kielellisiä valmiuksia siirtyä jatko-opintoihin perusopetuksen jälkeen.


S2-opettaja Outi Piirainen puhui Kainuun polun seminaarissa.

Koulutukseen otetaan 18 opettajaa. Koulutuksen teemoja ovat mm. kielitietoisuus ja kokonaisvaltaiset suomen kielen opettamisen tavat, oman äidinkielen hyödyntäminen ja kodin rooli, kannustavat arviointikäytänteet, toiminnalliset menetelmät S2-opetuksessa, digitaaliset mahdollisuudet S2-opetuksessa ja työelämälähtöinen kielitietoisen opetuksen kehittäminen. Näiden lisäksi 2019 vuoden lopulla järjestetään Suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksen ajankohtaisseminaari.

Alustavasti on neuvoteltu Oulun yliopiston S2-oppiaineen kanssa siitä, että hankkeen aikana Oulun yliopisto toisi S2-opetuksen perusopinnot Kainuuseen.

Viimeksi päivitetty: 25.4.2018