AIKOPAlle rahoitusta kolmeen opetus- ja kasvatusalan koulutukseen

Opetushallitus on myöntänyt AIKOPAlle rahoitusta kolmeen syksyllä alkavaan koulutukseen. Koulutukset ovat Käsityön opetuksen kehittäminen 8 op, Kehittävän arvioinnin kintereillä ja Leikkikipinää II (7 op). Kaikki opetushallituksen tukemat koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Perusopetuksessa halutaan uudistaa käsityön opetusta. Alakoulussa luovuttiin erottelemasta teknistä ja tekstiilityötä jo syksyllä 2018. Kun käsityö muuttui yhtenäiseksi oppiaineeksi, tuli siitä entistä vahvemmin monimateriaalinen oppiaine, jossa kannustetaan kokonaiseen käsityöprosessiin. Siinä halutaan rohkaista luovaan ongelmanratkaisuun: tarkoitus ja tavoite ovat tärkeämpiä kuin irrallisten tekniikoiden harjoittelu ja keskenään samanlaisten tuotosten tavoittelu.

Yhteisopettajuus, oppiainerajat ylittävä yhteistyö, ilmiölähtöisyys, monimateriaalisuus sekä teknologian, ilmaisun ja muotoilun painottaminen muuttavat oppimista ja opettamista. Se innostaa, mutta toisaalta haastaa opettajien osaamista ja koulun rakenteita. Koulutukseen voidaan ottaa mukaan 18 perusopetuksen luokan-, aineen- ja erityisopettajaa, ja sen sisällöt ovat:

  • Käsityöprosessin toteuttaminen ilmiöoppimisen kautta 3 op
  • Kokonaisen käsityöprosessin suunnittelu ja toteuttaminen 3 op
  • Arvioinnin kehittäminen, monipuoliset menetelmät ja monimediainen dokumentointi 2 op

Kouluttajiksi saatiin tämän alueen valtakunnan huippuja: Sanna Halla-aho ja Antti Hilmola Helsingistä, Marika Kerola Oulusta ja Johanna Wahlberg Kempeleestä. Opintokokonaisuus sisältää myös opintomatkan. Lisäksi ryhmän kanssa valitaan yksi jokerikouluttaja.

Kehittävän arvioinnin kintereillä on 4 lähiopetuspäivän laajuinen prosessikoulutus, jota ohjaa Najat Ouakrim-Soivio. Prosessikoulutuksessa kehitetään arviointia jokaisesta pedagogisen mallin kolmion kärjestä (opettaja, oppilas/opiskelija/huoltaja) lähtien. Miten opettaja voi kehittää arviointiosaamistaan, miten oppilas tai opiskelija osallistetaan arviointiin ja miten huoltajat pidetään kärryillä arvioinnin kokonaisuudesta? Tavoitteena on vahvistaa opettajien arviointiosaamista.

Leikkikipinää II -koulutus on 7 op:n laajuinen koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan jo toisen kerran Kainuussa. Koulutuksella tuetaan varhaiskasvattajien osaamista leikin havainnoinnissa ja arvioinnissa, tukemisessa ja kehittämisessä. Lisäksi koulutukset tukevat erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman käyttöönottoa ja soveltamista, koska jokainen koulutettava pääsee verstastyöskentelyssä kehittämään ryhmässä leikkiä ja oppimisen aluetta rinnakkain. Kouluttajina toimivat muun muassa Kirsi Järvinen, Ilkka Tahvainen ja Tiina Lautamo.

Viimeksi päivitetty: 26.4.2018