2nd Water JPI kokous Helsingissä 6.-7.6.

Kajaanin yliopistokeskus oli mukana Suomen Akatemian järjestämässä 2nd Water JPI kokouksessa Helsingissä, jossa noin 200 kansainvälistä asiantuntijaa osallistui kaksipäiväiseen konferenssiin. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen puhui Suomen hallituksen linjauksista ja hänen näkemyksistään pahimmista uhista juoma- ja jätevesissä. Konferenssi kohdistui sekä tutkijoihin että loppukäyttäjiin, erityisesti poliittisiin päättäjiin. 

Miljoonat eurooppalaiset saavat päivittäin korkealaatuisen juomaveden. Kuitenkin turvallisen veden tarjoaminen juomistarkoituksiin uhkaa esimerkiksi kemikaalien, eläinten ja ihmisjätteiden, torjunta-aineiden, uusien epäpuhtauksien ja uusien riskien aiheuttamien epäasianmukaisten hävittämisten "vakiintuneista" epäpuhtauksista, vanhentuneista vesihuoltoinfrastruktuureista, optimaalisesta vedestä hallintaa ja luonnonkatastrofeja.

Kokoamalla yhteen sidosryhmät tutkimuksesta ja teollisuudesta sekä päättäjien ja asiaankuuluvien organisaatioiden kanssa konferenssi auttaa täyttämään epäpuhtauksien ympäristökäyttäytymistä ja niiden vaikutuksia ihmisten terveyteen liittyvät tietämyserot. Erityisiä aiheita, joita on käsiteltävä, ovat analyysi- ja havaitsemisjärjestelmien kehittäminen, vedenpuhdistusmahdollisuudet, jäteveden uudelleenkäytön vaikutukset ihmisten terveyteen, uudet vesienhoitokäytännöt ja ennusteet.

Euroopan unionin neuvosto päätti käynnistää joulukuussa 2011 vesipolitiikan yhteisen ohjelmasuunnitteluprojektin (JPI). Vesipolitiikan puiteohjelman tavoitteena on oltava yhteinen eurooppalainen näkemys siitä, miten kestäviä vesijärjestelmiä voidaan saavuttaa kestävälle taloudelle sekä Euroopassa että maailmanlaajuinen. 

Viimeksi päivitetty: 11.6.2018