Yliopistokeskus

Kajaanin yliopistokeskus on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Yliopistokeskus toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yliopistojen alueellista vaikuttavuutta. Oulun yliopiston koordinoimassa Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot sovituilla vastuu-alueilla. Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos.

Sopijaosapuolten vastuualueet:
Oulun yliopisto: Yliopistokeskuksen toiminnan koordinointi, sähkö- ja tietotekniikka, biotekniikka, tietojenkäsittelytiede, lääketiede ja aikuiskoulutus.
Itä-Suomen yliopisto: Mittaustekniikka ja optiikka; biotekniikka ja elintarviketutkimus. 
Jyväskylän yliopisto: Liikuntatieteet.
Lapin yliopisto: Oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet.

Kukin yliopisto vastaa itsenäisesti oman opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä yliopistokeskuksessa. Lähtökohtana on, että mukana olevat yliopistot muodostavat vastuu- ja vahvuusalueidensa osalta toisiaan monipuolisesti täydentävän kokonaisuuden yliopistokeskuksen tehtävän hoitamisessa.

Mikä on yliopistokeskus?

Hallinto ja organisaatio

Kajaanin yliopistokeskuksen johtokunta

Kajaanin korkeakoulukonsortio

Kajaanin yliopistokeskuksen yhteistyösopimus 2017-

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019