Mikä on yliopistokeskus

Yliopistokeskukset ovat yliopistolakiin perustuva yliopistojen yhteistyömuoto. Yliopistokeskukset perustettiin vuonna 2004: tavoitteena oli koota yliopistopaikkakuntien ulkopuolella olevaa yliopistotoimintaa muutamaan monipuoliseen yliopistokeskukseen, joissa on usean yliopiston toimintaa. Ne kokoavat alueillaan olevan yliopistollisen toiminnan yhden sateenvarjon alle niin, että eri yksiköt toimivat alueen näkökulmasta yhtenäisenä kokonaisuutena. Kajaani on yksi kuudesta yliopistokeskuksesta.

Kajaanin yliopistokeskus on Kainuun alueen yliopistollisten toimintojen muodostama
osaamiskeskittymä, jossa alueella toimivat yliopistot (Itä-Suomi, Jyväskylä ja Lappi) tekevät yhteistyötä Oulun yliopiston koordinoimana.

  • yliopistojen ensimmäinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 11.6.2004

Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston johtosäännön mukainen erillisyksikkö, jonka alaisuuteen kuuluvat Mittaustekniikan yksikkö sekä Aikuis-ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn yliopistollinen osa.

Kajaanin yliopistokeskuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on kohottaa toiminta-alueensa osaamisen tasoa sekä edistää sen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kulttuuria yliopistollisen ja asiakaslähtöisen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla. Yliopistokeskus tekee valituilla tieteellisillä painopistealueilla monitieteistä, kansainvälisen tason tutkimusta sekä edistää elinikäistä oppimista. Erityisenä tehtävänä keskuksella on tukea Kainuun ja Ylä-Savon elinkeino- ja aluekehitystä, innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä.

Muut Suomessa toimivat yliopistokeskukset ovat:

·         Kokkolan yliopistokeskus

·         Lahden yliopistokeskus

·         Mikkelin yliopistokeskus

·         Porin yliopistokeskus

·         Seinäjoen yliopistokeskus

Viimeksi päivitetty: 12.7.2018