Johtokunta

Kajaanin yliopistokeskuksen johtokunta 1.1.2017 alkavalle kaudelle

Kajaanin yliopistokeskuksen toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaan on Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki asettanut 16.1.2017 uuden johtokunnan. Johtokunnan jäsenet ovat (suluissa varaedustaja)

• Oulun yliopisto (OY): yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen (tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi)

• OY luonnontieteellinen tidekunta: professori Marko Huttula (professori Matti Alatalo)

• OY teknillinen tiedekunta: professori Harri Haapasalo (tutkimusprofessori Pekka Tervonen)

• OY: johtaja Eva Raudasoja 

• OY: Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja, professori Vesa Virtanen

• Itä-Suomen yliopisto: varadekaani, professori Elina Oksanen (dekaani, professori Sari Rissanen)

• Jyväskylä yliopisto: erikoissuunnittelija Toivo Takala (suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen)

• Lapin yliopisto: suunnittelujohtaja Jorma Puuronen (tutkimusasiamies Arto Viiri)

• Kajaanin ammattikorkeakoulu: rehtori Matti Sarén (hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen)

Johtokunnan puheenjohtajaksi on nimetty yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen.

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019