Kuulkaa korpeimme kuiskintaa!

Sosiaalityön maisteriohjelman avajaisissa 17.08.2018 toivotettiin 23 opiskelijaa sydämellisesti tervetulleiksi paitsi kansainvälisestikin korkeatasoisiin sosiaalityön opintoihin niin myös Kainuuseen. KASKK-hankkeen visio on ’sosiaalisesti kestävä Kainuu'. Hankkeen valmisteluun osallistuneet kiittivät toisiaan hyvästä yhteistyöstä. Usean vuoden ajan kestäneet valmistelut tuottivat toivotun tuloksen.

Professori Juha Hämäläisen (UEF) mukaan sosiaalinen kestävyys ilmenee erityisesti tarpeenmukaisten hyvinvointipalvelujen saatavuutena, kansalaisten turvallisuudentunteena ja luottamuksena. Kainuun soten kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen painotti, että uudenlaisen työelämän ja tutkimuksen yhteistyön avulla vahvistetaan ’sosiaalisen’ merkitystä sote-kentässä. AIKOPAn Irene Salomäki totesi, kuinka yliopistokoulutuksen saaminen alueelle on tärkeää. ”Täällä perukoilla on korkeatasoista osaamista, mutta tarvitaan myös uusia mahdollisuuksia kehittää työtä. Koulutus on yksi tuhannen taalan paikka myös houkutella tänne työvoimaa." Professori Aini Pehkonen onnitteli opiskelupaikan saaneita. Sen saadakseen on jokaisen pitänyt tehdä kovasti työtä ja se työ jatkuu. Paikallinen kaino toive on, että mahdollisimman moni opiskelijoista haluaisi kiinnittyä Kainuuseen sosiaalityön tehtäviin.

Innostuneen ilmapiirin säilymisen turvaamiseksi jatkossakin sopi professori Juha Hämäläisen toivoma ’Kainuun marssi’: ”Miekkaa ei tarvita - tarmoa vaan puolesta hengen ja heimon ja maan.”
 

Viimeksi päivitetty: 31.8.2018