Kajaanin Yliopistokeskuksen akateemisen lukuvuoden 2018-2019 avajaisjuhla

Akateemisen lukuvuoden avajaisia vietettiin keskiviikkona 29.8.2018 Kaukametsän Kouta-salissa. Tervetuliaispuheessaan Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja Vesa Virtanen kävi läpi Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön lähtötilannetta ja tavoitteita. Suomessa kansallisen menestystarinan taustalla on ollut panostus korkeakouluihin. Nopeasti muuttuva maailma haastaa uudistamaan tiedettä, tutkimusta ja toimintatapoja.

Vision tavoitteena on sivistyksen, osaamisen, tieteen ja teknologian toimiminen vahvemmin ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi. Osaaminen on yhteiskuntamme perusta ja siksi tarvitaan vahvaa julkista tukea korkeakoulutukselle ja TKI-toiminnalle. Kasvua ja kehitystä tukevat oppimisympäristöt ja opetus koko elinikäisen oppimispolun matkalla antavat hyvät edellytykset pärjätä ns. ”neljännen teollisen vallankumouksen” maailmassa. Korkeat julkiset panostukset tutkimukseen ja osaamiseen luovat hyvät edellytykset kansakunnan menestymiselle.

Lopuksi Vesa Virtanen korosti oppimisen ja tutkimuksen toimintaympäristön – ekosysteemin – merkitystä yliopistokeskusverkoston toiminnassa. Monien merkittävien tulosten myötä Kajaanin yliopistokeskus vahvistaa edelleen yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Yhteiskunnallisiin muuttuviin haasteisiin ja kansainväliseen toimintaan auttavat Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maanisen mukaan mm. profilaatiorahoitus, lippulaivarahoitus ja jatkuvan oppimisen strategiarahoitus. Vuonna 2021 voimaan tuleva yliopistojen rahoitusmalli tuo uusia tavoitteita, joiden yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa.

Maaninen korosti myös koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä uutta luovassa korkean osaamisen aktiviteeteissa. Tarvitaan huippuosaamista ja jatkuvaa uuden tiedon tuottamista sekä alueellista vuorovaikutusta. Yliopistokeskuksilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa ja alueellisessa kehittämisessä – ne ovat ”puhtaimmillaan sijaintialueen eduista ja tarpeista käsin rakennettuja ja suunniteltuja”. Yliopistokeskusten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö vahvistaa osaamisprofiilin rakentamisen alueen kehityksen vaatimusten mukaan.

Kajaanin yliopistokeskuksen tulevassa toiminnassa ovat vahvasti mukana biotalous ja sen professuuri sekä digitalisaation mahdollisuudet. Älykkään erikoistumisen strategia ja yliopistokeskuksen strategia kohtaavat erinomaisesti. Koulutusten osalta merkittäviä ovat Jyväskylän yliopiston toiminta Vuokatissa sekä AIKOPAn tarjoamat yhteistyöyliopistojen kanssa toteutettavat koulutukset. Maaninen korosti myös elinikäisen oppimisen tärkeyttä ja yliopistokeskusten ansiokasta työtä akateemisen aikuiskoulutuksen, muunto- ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Avajaisjuhlassa niin yliopiston kuin vierailevienkin puhujien ja yhteistyökumppaneiden sanoissa heijastuivat hyvin positiiviset alueelliset näkymät talouden kehittymisessä ja työllisyydessä.  

 

 

O H J E L M A

 

Musiikkiesitys

F.Kreisler: Liebesleid
Minna Tuhkala, viulu ja
Marko Mustonen, piano

 

Tervetuliaispuhe (PDF)

Johtaja Vesa Virtanen
Kajaanin yliopistokeskus

 

Avajaispuhe (PDF)

Yhteistyösuhteiden rehtori
Arto Maaninen
Oulun yliopisto

 

Musiikkiesitys

T.Kuula: Polska1 ja Polska 2
I. Albaniz: Tango
Minna Tuhkala, viulu ja
Marko Mustonen, piano

 

Vieraileva puhuja

Puheenjohtaja
Markus Pirttijoki
Kainuun kauppakamari

 

Yhteistyöyliopistojen tervehdyspuhe

vararehtori
Henrik Kunttu
Jyväskylän yliopisto

 

Yhteistyökunnan tervehdyspuhe

Sotkamon kunnanjohtaja
Mika Kilpeläinen

 

Nälkämaan laulu

 

Kahvitarjoilu

Viimeksi päivitetty: 24.9.2018