MITY edustettuna Euroopan komission EIP-Agri -työryhmässä

Euroopan komissio on valinnut 20 asiantuntijaa työryhmään, jossa pohditaan keinoja vähentää ruuan hävikkiä alkutuotannossa. Asiantuntijat ovat 11 eri Euroopan maasta, suuri osa akateemisia henkilöitä, mutta osalla myös maanviljelijätaustaa. MITYn Mari Jaakkola valittiin työryhmään erityisesti hänen elintarvikesivuvirtoihin liittyvän analytiikka- ja prosessointiosaamisen vuoksi. Työryhmän ensimmäinen kokoontuminen oli 12.–13.9.2018 Dublinin lähellä sijaitsevassa Droghedassa, joka on Irlannin vanhimpia kaupunkeja. Tilaisuudessa oli useita työpajoja sekä vierailu  paikallisella tehtaalla Meade Potato Company:ssa, jossa viljellään ja jalostetaan pääasiassa perunaa, mutta myös muita juureksia.

Tehdas on keskittynyt ekologiseen tuotantoon, jätevirtojen minimointiin ja sivuvirtojen hyödyntämiseen ja se voittikin syyskuussa 2018 kaksi kansallista palkintoa: “Fresh Produce Company of the Year” and “Sustainable Factory of the Year”. Pienenä tilana aloittanut perheyritys on kasvanut 200 henkeä työllistäväksi laitokseksi, jossa on isot pakkaamo- ja kylmätilat, sekä prosessointiosastot. Oman viljelyn lisäksi Meade tekee yhteistyötä useiden pienten tilojen kanssa. Työryhmän seuraava ja viimeinen kokous on tammi–helmikuun vaihteessa 2019.

Kokousten välissä ryhmän jäsenet tekevät yhteistyössä jatkosuunnitelmia konkreettisista toimenpiteistä ruokahävikin vähentämiseksi. Näistä syntyvät kirjalliset tuotokset julkaistaan EIP-Agri -sivuilla, ja niiden on tarkoitus hyödyntää kaikkia alalla toimivia tahoja kuten viljelijöitä, tutkijoita, ohjaavia järjestöjä, poliitikkoja jne.

Linkki Irlantilaiseen maatalousalan julkaisuun, jossa Meade Potato Companyn juuri voittamista kansallisista palkinnoista, jutussa maininta ja kuva myös EIP-Agri focus ryhmän vierailusta:
https://www.agriland.ie/farming-news/meade-family-gleaning-up-to-keep-sustainability-at-core/

Viimeksi päivitetty: 25.9.2018