BIOMIT - uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehitys hanke

BIOMIT

Projektin kuvaus

BIOMIT hankkeen tavoite on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Tavoitteena on myös vähentää teollisuuden ympäristöhaittoja kehittämällä ratkaisuja prosessiteollisuuden ja kaivosten vesienhallintaan sekä uusia menetelmiä Kainuun biomassojen ja niiden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hanketta on valmisteltu tiiviisti kaikkien merkittävien yritysten kanssa Kainuussa. BIOMIT-hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja osatoteuttajina ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja CSC - TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin; Työpaketti 1: Mallinnusosaaminen syventäminen ja kehittäminen, Työpaketti 2: Reaaliaikainen monitorointi ja osaamisen kehittäminen, Työpaketti 3: Mittausratkaisujen pilotointi, Työpaketti 4: Ennakoivat mittausratkaisut sekä mittaustiedon ja sen luotettavuuden hallinta sekä Työpaketti 5: Hallinto, viestintä ja kaupallistamisenvalmistelu. Rakenne ja toimintamalli on havaittu aikaisemmissa hankkeissa hyväksi, jotta kehitettyjä teknologioita ja innovaatiota saadaan mahdollisimman nopeasti kaupallistettua.

Hankkeen keskeisimmät tulokset ovat kehittää ja pilotoda 4-5 teknologiaa, joiden avulla yritykset voivat saada aikaan uusia teollisia prosesseja biotalouteen Kainuussa ja mittaustekniikan avulla voidaan saada tehostettua nykyisiä teollisia prosesseja ja täten vähentää luoda vähähiilisempiä prosesseja teollisuuteen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 924 531 €.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö