EXTREAM – Metsäteollisuuden sivuvirrat arvokkaiksi jalosteiksi

Extraction of valuable compounds from bioeconomy industry side streams – EXTREAM

Projektin kuvaus

Metsäteollisuudessa on tarve hyödyntää syntyviä sivuvirtoja entistä tehokkaammin ja jalostaa niistä paremman arvon omaavia tuotteita. Sivuvirtoja ovat mm. oksat, kannot, juuret sekä kuori. Sivuvirtoja syntyy suuria määriä ja ne sisältävät siten paljon arvokkaita aineita, jotka tulisi saada kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti erotettua. Nykyisin suurin osa kemikaaleista valmistetaan raakaöljystä tai elintarvikelaatuisista öljytuotteista. Loppuasiakkailla on tarve korvata ei-uusiutuvia raaka-ainevirtojaan kestävän kehityksen mukaisesti valmistettuihin raaka-aineisiin. Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikössä tutkitaan ympäristöystävällisen ylikriittisen hiilidioksidiuuton mahdollisuuksia erottaa arvokkaita kemikaaleja puuteollisuuden sivuvirroista. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusi menetelmä raaka-aineen palakoon reaaliaikaiseen mittaukseen. Keskeinen osa hanketta on kaupallistamisen valmistelu, jossa selvitetään mahdollisuuksia perustaa isomman mittakaavan tuotantolaitos Kainuuseen. Hankkeessa on mukana 6 yritystä. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Research groups

  • Mittaustekniikan yksikkö