BITES – Biokaasutuotannon analyysipalvelut ja taloudelliset tuotantomallit Kainuussa

Projektin kuvaus

BITES 1: Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kilpailukyky

BITES 2: Analyysimenetelmien pilotointi ja palvelun kehittäminen

Biolietteen mädätysprosessin aikana syntyy useita erilaisia väli- ja lopputuotteita, jotka ovat kriittisiä mikrobien optimaalisen toiminnan ja samalla koko prosessin tehokkaan kaasun tuotannon kannalta. Biokaasun tuotantolaitoksilla prosessin mikrobitoiminnan seuraaminen perustuu nykyisin ainoastaan lämpötilan ja pH-mittaukseen sekä biokaasun tuotantomäärään. Näissä mittauksissa muutokset mikrobitoiminnassa näkyvät kuitenkin pitkällä viiveellä, mikä tekee niiden hyödyntämisen prosessin ohjauksessa ja optimoinnissa hankalaksi. BITES-hankkeen analyysien kehityksellä pyritään osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. BITES 1 osiossa kehitetään analyysimenetelmiä biokaasuprosessin muutosten on-site seurantaan, sekä tehdään teknis-taloudellinen selvitys maatilakokoluokan biokaasun tuotantolaitosten raaka-ainepohjan laajentamisesta ja liiketoimintamalleista. BITES 2 hankkeessa kehiteyttyjä menetelmiä pilotoidaan teollisuusympäristössä. Mitattavia muuttujia ovat erityisesti orgaaniset hapot, jotka ovat mikrobitoiminnan metaboliatuotteita. BITES 1 on Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön (MITY) yhteishanke. BITES 2 toteuttaja on MITY yhteistyössä hankkeessa mukana olevien biokaasualan yritysten kanssa.

Burjetti: BITES 1: 200 500 €, BITES 2: 45 000 €

Lisätietoja: Mari Jaakkola, mari.jaakkola@oulu.fi

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö