PALKO - Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen – (PALKO 1–3)

Projektin kuvaus

"Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko 1–3)" on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön sekä Kainuun ammattioppilaitoksen yhteistyönä toteutettava hankekokonaisuus. Tavoitteena on osaamisen kehittäminen luonnontuotealalla tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmentamiseksi. Erityisinä kohteina ovat luonnonkosmetiikka ja lisäravinteet sekä luonnonaineista aiheutuvat myrkytykset. Kehitettävää erityisanalytiikkaa tarvitaan raaka-aineiden ja niistä tehtyjen jalosteiden tutkimukseen tuotteiden turvallisuuden varmentamiseksi sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi. Palko 1 kohdentuu kosmetiikan tuotekehitysprosessin mallintamiseen, sekä kosmeettisten valmisteiden mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden tutkimusmenetelmiin. Palko 2 hankkeessa vahvistetaan edellisessä hankkeessa (Palko 1) aloitettua luonnontuotealaan liittyvää osaamista ja valmistellaan alalle uutta koulutustarjontaa (mm. verkkokoulutus), sekä keskitytään myrkyllisten sienten ja kasvien sekä niiden myrkkyjen tunnistamiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään kosmeettisten valmisteiden analytiikkaan liittyviä solukoemalleja. Palko 3 hankkeessa aiemmissa osioissa pystytetyt tuotteiden turvallisuuteen ja aktiivisuuteen liittyvät laboratoriomenetelmät viimeistellään yrityksiltä saatavien näytteiden avulla.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja siihen on saatu EU:n maaseuturahaston rahoitusta Kainuun ELY-keskuksen kautta. Toteutusaika: 1.6.2016–31.12.2018 (PALKO 1) sekä 1.5.2017–31.12.2017 (PALKO 2 – PALKO 3). Budjetti: PALKO 1: 75 000 €; PALKO 2: 87 400 €, PALKO 3: 80 000 €. Lisätietoja: Mari Jaakkola, mari.jaakkola@oulu.fi

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö