LIIKUTPA - Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut

Projektin kuvaus

Toteuttaja: Mittaustekniikan yksikkö, Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu, CSC, VTT-MIKES

Rahoitus: Kainuun Liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Mittaustekniikan yksikön budjetti hankkeessa on 891 000 euroa, josta EAKR-rahoitus on 623 700 euroa.

Tavoitteet: Tavoitteena on tuottaa mittaus- ja testausratkaisuja, jotka mahdollistavat omaehtoisen hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen etä- ja itsediagnostiikan suuntaan sekä suomalaisen huippu-urheilun ja urheiluteknologialiiketoiminnan kehittymisen. 

Toteutus: Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan ryhmähankkeena kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeen toimenpiteet ovat: 1. Liikuntateknologia (älykkäät hiihtourheiluvälineet) ja edistykselliset urheilijatestausympäristöt, 2. Non-invasiiviset sensorit ja hyvinvoinnin mittaukset: Älykäs kotihoito ja hyvinvointi, liikunnan sovellukset, teknologia- ja järjestelmäkehitys, sensitiivinen terveysdata, 3. Serious games ja virtuaaliympäristöt: Reaalivideokuva osana virtuaaliympäristöharjoittelua, suurten datamäärien käsittely, 4. Liiketoiminnan kehittäminen (yhteys KANTELI-hankkeeseen): hanke- ja yritysyhteistyö, 5. Ryhmähankkeen koordinointi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 431 000 €, josta EAKR-rahoitusta on 1 001 700 €. Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014-2020 TL2:n erityistavoitetta Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Hanke tukee myös Kainuu-ohjelman strategisia tavoitteita.

Projektin koordinaattori: Jyväskylän yliopisto

Yhteistyökumppanit: KAMK, CSC, VTT-MIKES

Tutkimusryhmä: Mittaustekniikan yksikkö

Yhteyshenkilö: Pekka Kilpeläinen (pekka.t.kilpelainen(at)oulu.fi)

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö