ÄLYREHU-hanke mukana eurooppalaisen EuroDairy-verkoston tapaamisessa

Marraskuun lopulla eurooppalainen EuroDairy-verkosto järjesti Belgiassa työpajan verkoston partnerimaissa toimivien EIP-ryhmien koordinaattoreille. ÄLYREHU-hankkeesta työpajaan osallistui MITYn tutkija Tuija Kallio. Työpajan tavoitteena oli pohtia kuinka temaattiset verkostot ja EIP-ryhmät toimivat yhteistyössä, ja kuinka yhteistyötä voidaan edelleen kehittää. Myös EIP-ryhmien mahdollisuuksista ja nykyisen toiminnan rajoitteista keskusteltiin.

EuroDairy on Horisontti2020-ohjelmasta rahoitettu temaattinen verkosto, joka kokoaa yhteen maidontuotannon hanketoimijoita yhteensä 14 Euroopan maasta. Yli 40 EIP-ryhmää linkittyy EuroDairy-verkoston toimintaan. Marraskuun työpajassa oli edustettuna yli 20 EIP-ryhmää, seitsemästä eri maasta.

Paikalla olleiden EIP-ryhmien toiminta ja laajuus vaihteli maittain, jopa maakunnittain riippuen rahoittavasta tahosta. Päivän keskusteluissa tuli ilmi, että kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi yhteistyötä tarvitaan myös rahoittajien kesken, jotta toimijoiden kv-yhteistyö olisi resurssien puolesta mahdollista. Temaattiset verkostot pystyvät luontevasti tukemaan EIP-ryhmien verkostoitumista kansainvälisesti.

EIP-ryhmät (EIP = European innovation partnership, eurooppalainen innovaatiokumppanuus) ovat alkutuottajien ja tutkimus- tai neuvontaorganisaatioiden yhteisiä ryhmiä, joissa ratkotaan maa- tai metsätaloutta koskevia ongelmia.

Lisätietoja työpajan esittelyistä ja tuotoksista: https://eurodairy.eu/about/news/eurodairy-operational-group-coordinators-workshop/

Kuvat: Lisa Williams van Dijk

Viimeksi päivitetty: 19.12.2018