HYTELI - Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat

Projektin kuvaus

Hanke:   Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat (HYTELI)

Projektin kesto: 1.1.2019 - 31.12.2020

Toteuttaja:  Mittaustekniikan yksikkö, Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu, CSC, VTT-MIKES

Rahoitus:  Kainuun Liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Mittaustekniikan yksikön budjetti projektissa on 850 000 euroa, josta EAKR-rahoitus on 595 000 euroa.

Tavoitteet: Tavoitteena on teknologisesti edistyneiden innovaatioalustojen ja -ympäristöjen kehittäminen ja näissä tapahtuvan kansainvälisen tason teknologiaosaamisen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen Kainuussa. Hankkeessa hyödynnetään alueellisen CEMIS-konsortion poikkitieteellistä osaamispohjaa alueen elinkeinojen kannalta tärkeissä teemoissa tai kohteissa, kuten ennaltaehkäisevä terveydenhoito sekä Vuokatin huippu-urheiluympäristö ja liikuntamatkailu.

Toteutus: Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan ryhmähankkeena kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeella on neljä työpakettia.

TP1 Terveysteknologian innovaatioalustat: a) Ikääntyvän väestön ravitsemusterveys (mm. puumateriaalin sivuvirran hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen), b) Leimattomat biosensorimittaukset ja muut uudet pikamittausteknologiat, c) Terveysteknologian innovaatioiden laadunvarmennus, d) Älykäs kotihoito –järjestelmät. TP2 Liikuntateknologian innovaatioalustat - laboratoriosta kentälle: a) Miniatyyriratkaisujen kokeilua anturiteknologioissa hiihtoon ja ampumahiihtoon, mm. printattavat sensorit, b) Mittausteknologia: mm. propulsiokomponentin määrittäminen hiihdossa, arvokisasimulaatiot, c) Reagointi kentän tarpeisiin: Suomen Olympiakomitea- ja lajiliittoyhteistyö sekä yritysyhteistyö. TP3 Data-analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen: a) Hankeorganisaatioiden osaamisen lisääminen, b) Pilotit: Älykäs kotihoito, dynaaminen tasapaino, hiihdon propulsiokomponentti, c) Datafuusion menetelmien hyödyntäminen: 3D-mallinnukseen pohjautuva visualisointi- ja suunnittelutyökalu alueen tai tilan visualisoimiseen. TP4 Tulosten hyödyntäminen: Kansallinen ja kv-hankevalmistelu hankkeen tulosten pohjalta, viestintä, verkostoituminen ja julkaisutoiminta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 452 000 €, josta EAKR-rahoitusta on 1 016 401 €. Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014-2020 TL2:n erityistavoitetta Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Hanke tukee myös Kainuu-ohjelman strategisia tavoitteita.

Projektin koordinaattori: Jyväskylän yliopisto

Yhteistyökumppanit: KAMK, CSC, VTT-MIKES

Tutkimusryhmä: Mittaustekniikan yksikkö

 

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö