OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät

SYMPPIS

Projektin kuvaus

OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät -hankeen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja vastata edellä mainittujen alueiden kiihtyvään opetus- ja tutkimustarpeeseen erityisesti kaivannaisalalla ja teknologiateollisuudessa.

Tätä varten kaivannaisalan-, mittaus- ja optoelektroniikan, sekä kestävän kemian tutkijat ja yksiköt sekä OMS-tutkimuskeskus yhdistävät voimavaransa kansainvälisesti merkittävän poikkitieteellisen opetus- ja tutkimusympäristön luomiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää Euroopan johtava ja globaalisti merkittävä reaaliaikaisten ja optimoitujen verkkopohjaisten opetus - tutkimusmenetelmien keskittymä OMS-tutkimuskeskukseen ja edistää siten Oulun ja Oulun yliopiston kansainvälistä tieteellistä vetovoimaisuutta ja vaikuttavuutta.

Tutkimuskeskittymän ydinosaamisalueet, joita hankkeen kehittämistoimien, avainhenkilöpalkkauksen ja laiteinvestointien avulla vahvistetaan, ovat;

  1. Epäorgaaninen analytiikka, erityisesti atomispektrometrisiin tekniikkoihin perustuva alkuaineanalytiikan tutkimus ja menetelmäkehitys, ml. kemian perusilmiöiden ymmärrys yhdistettynä erilaisiin analytiikka tarpeisiin. Kehittyneet analyysimenetelmät ovat avainasemassa mm. ympäristö- ja kaivannaisalalla, sekä Cleantech-sovellusten kehittämisessä
  1. Jatkuvatoimisten prosessianalysaattorimenetelmien kehitystyö yhdistettynä edistyneisiin signaalinkäsittely- ja laskentamenetelmiin, mikä tekee mahdolliseksi esimerkiksi automaattisen tekoälypohjaisten rikastusprosessien ja prosessivesien puhdistuksen seurannan sekä
  1. Ympäristöystävällisten uusien prosessien kehitys mineraalien rikastusta varten

Näiden osaamisalueiden yhdistäminen tekee tulevaisuudessa mahdolliseksi mm. uudentyyppisten jatkuvatoimisten analyysimenetelmien kehitystyön ja niiden monipuoliset globaalit ja arktisen ympäristön sovellukset esimerkiksi ympäristöalalla, teollisuuden suljettujen kiertojen valvonnassa ja kaivannaisalalla koko sen elinkaarella.

Lisäksi luodaan mahdollisuudet merkittävään alueellisen yritystoiminnan vahvistumiseen ja yhteistoimintaan Oulun yliopiston kanssa. Hankkeen avulla on mahdollista kehittää myös erilaisia oppivia järjestelmiä ja tekoälypohjaisia sovelluksia myös muiden Oulun yliopiston teknillisten tiedekuntien välillä.

Hanke koostuu investointi- ja kehittämisosioista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 999 996 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton, TEMin ja EAKR:n tuki on yhteensä 70%.

Hankkeeseen ovat sitoutuneet: Sotkamo Silver Oy, Hannukainen Mining Oy, Fennovoima Oy, Teollisuuden Vesi Oy, Outotec Oy ja Suomalaisten Kemistien Seura.

Yhteistyökumppanit

Sotkamo Silver Oy, Hannukainen Mining Oy, Fennovoima Oy, Teollisuuden Vesi Oy, Outotec Oy, Suomalaisten Kemistien Seura